Definitions

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
3
download

Definitions

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

People must trust P&G before they provide their personal information P&G needs personal information to: -manage employee compensation and benefits -build a relationship with consumers -do consumer research -manage communications with employees, consumers and customers

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Definitions

Đồng bộ tài khoản