Delta's key the toefl test part 67

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
11
download

Delta's key the toefl test part 67

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần này bao gồm bốn bài kiểm tra đầy đủ iength được tương tự như TOEFL thực tế, Test 1 và Test 3 cũng tương tự như bài kiểm tra dựa trên máy tính, và Test 2 và Test 4 là tương tự như bài kiểm tra trên giấy. Bất kỳ các xét nghiệm thực hành có thể được thực hiện như các kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối cùng. Họ cũng có thể được sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc vị trí. Điểm có thể được vẽ đồ thị trên biểu đồ tiến độ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Delta's key the toefl test part 67

Đồng bộ tài khoản