Delta's key to the toefl test part 37

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
7
download

Delta's key to the toefl test part 37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo viên muốn các đơn vị bao gồm các thể loại khác nhau của câu hỏi chứa trong TOEFL. Chúng tôi đã phân tích những câu hỏi này, phân loại chúng, mô tả rõ ràng từng loại, và lưu ý trong những phần từng xuất hiện trong bài thi. Chúng tôi đã đề xuất chiến lược cho bài thi nói chung và cho từng loại câu hỏi đặc biệt. Chúng tôi cũng đã có cuộc thảo luận về "lừa" các câu hỏi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Delta's key to the toefl test part 37

Đồng bộ tài khoản