Department of Children, Families & Learning Statewide Audit – Selected Programs Fiscal Year Ended June 30, 1998 March 1999 _part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
31
lượt xem
7
download

Department of Children, Families & Learning Statewide Audit – Selected Programs Fiscal Year Ended June 30, 1998 March 1999 _part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình trạng của vấn đề kiểm toán trước ngày 31 tháng 12 năm 1998 6 tháng 3 năm 1998, Báo cáo Kiểm toán lập pháp 98-12 kiểm tra các hoạt động CFL và vật liệu chương trình Nhà nước của tiểu bang Minnesota Báo cáo tài chính hàng năm hoặc kiểm toán các đơn nhất cho năm kết thúc ngày 30 tháng 6 1997. Phạm vi bao gồm Tổng Giáo dục phòng chống AIDS, Title I tài trợ để các cơ quan giáo dục địa phương, hỗ trợ Giáo Dục Đặc Biệt, và các chương trình liên bang và tiểu bang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Department of Children, Families & Learning Statewide Audit – Selected Programs Fiscal Year Ended June 30, 1998 March 1999 _part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản