Department of Human Services Financial Audit For the Fiscal Year Ended June 30, 1998 March 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
30
lượt xem
5
download

Department of Human Services Financial Audit For the Fiscal Year Ended June 30, 1998 March 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Dịch vụ Nhân Tình trạng các vấn đề kiểm toán trước 29 tháng một năm 1999 20 tháng Ba, năm 1998, Lập pháp Báo cáo kiểm toán 98-20 Cục kiểm tra hoạt động dịch vụ con người và vật liệu chương trình Nhà nước của tiểu bang Minnesota Báo cáo tài chính hàng năm hoặc kiểm toán các đơn nhất cho năm kết thúc vào ngày 30 Tháng Sáu năm 1997.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Department of Human Services Financial Audit For the Fiscal Year Ended June 30, 1998 March 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản