Department of Natural Resources Statewide Audit - Selected Audit Areas For the Year Ended June 30, 1998 February 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
24
lượt xem
5
download

Department of Natural Resources Statewide Audit - Selected Audit Areas For the Year Ended June 30, 1998 February 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sở Tài nguyên Trên toàn tiểu bang kiểm toán được lựa chọn kiểm toán năm kết thúc ngày 30 Tháng Sáu năm 1998 Ngày phát hành: Tháng 4, năm 1999 Thông tin nền Sở Tài nguyên là chịu trách nhiệm về quản lý vùng biển, vùng đất công cộng, công viên, rừng và khoáng chất, cũng như đảm bảo phù hợp với một loạt các quy định có ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Department of Natural Resources Statewide Audit - Selected Audit Areas For the Year Ended June 30, 1998 February 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản