Deploy Software

Chia sẻ: Nguyen Phu Gia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

1
272
lượt xem
87
download

Deploy Software

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Deploy Software I. Mô hình - Mô hình sử dụng 2 máy tính SERVER CLIENT 192.168.1.0 / 24 II. Giới thiệu - Phần mềm là công cụ giúp cho người dùng thuận lợi trong việc giải quyết các công việc. Giả sử công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Deploy Software

 1. Deploy Software I. Mô hình - Mô hình sử dụng 2 máy tính SERVER CLIENT 192.168.1.0 / 24 II. Giới thiệu - Phần mềm là công cụ giúp cho người dùng thuận lợi trong việc giải quyết các công việc. Giả sử công ty ABC cần triển khai phần mềm X. Nếu ABC là một công ty nhỏ có số lượng máy tính ít thì việc cài đặt phần mềm X trên từng máy thì đơn giản. Ngược lại, ABC là một công ty lớn có số lượng máy tính nhiều thì việc cài đặt phần mềm X trên từng máy thì sẽ vất vả cho người quản trị mạng. Vì thế, để thuận lợi cho việc cài đặt phần mềm X trên từng máy thì ta sẽ sử dụng chức năng Software installation trong Group Policy Object (GPO). Để triển khai chức năng này, bạn cần lưu ý các điều kiện sau: Phần mềm X phải có: file cài đặt có phần mở rộng là MSI hoặc ZAP. Giả sử, phần mềm X chỉ có file cài đặt có phần mở rộng là EXE thì mời bạn tham khảo cách chuyển đổi sang MSI tại đây. User không có quyền cài đặt phần mềm. Để user cài đặt phần mềm thì ta phải chỉnh registry (theo Microsoft), chẳng lẽ ta phải đến từng máy chỉnh hay sao? Để giải quyết vấn đề này, ta sẽ tạo thêm một bộ policy trong GPO, tức là soạn file policy template có phần mở rộng là ADM. Khi tạo file ADM, ta phải biết tên key và đường dẫn của key. Giả sử khi user mở phần mềm X thì nó yêu cầu nhập Product Key > gây khó khăn cho user. Như vậy, ta muốn nó tự động nhập Product Key luôn. Để giải quyết vấn đề này, ta sẽ tạo file MST (lưu ý: phụ thuộc vào phần mềm nha, đa số các phần mềm của Microsoft đều có hỗ trợ bộ Windows Resource Kit để giúp ta tạo file MST).
 2. - Để thấy rõ điều này, xin mời các bạn tham khảo bài Lab minh họa dưới đây: Triển khai phần mềm Office 2003 từ xa cho các user của phòng Kế Toán. III. Các bước triển khai Mô hình mạng Domain: các máy user sử dụng HĐH Windows Vista; các máy File Server, Domain Controller, DNS Server sử dụng HĐH Windows Server 2003. Với các bước thực hiện như sau: Đặt IP cho các máy Tạo file policy template Tạo file MST Triển khai phần mềm cho user Kiểm tra IV. Triển khai chi tiết Đặt IP cho các máy - Chuẩn bị: 1 máy Windows Server 2003 (SERVER) và 1 máy Windows Vista (CLIENT) - Thông số IP của các máy như sau: SERVER CLIENT IP address 192.168.1.2 192.168.1.3 Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Default gateway 192.168.1.1 192.168.1.1 Preferred DNS 192.168.1.2 192.168.1.2 Tạo file policy template (thực hiện tại SERVER) - Chuẩn bị file policy template có phần mở rộng là “ADM” > Khi tạo file này thì ta phải biết tên key và đường dẫn của key > Tham khảo tại đây - Để tạo file policy template > Tham khảo tại đây > Trong bài Lab này, tôi đã soạn file policy template như sau: (vd: Cai dat pm.adm)
 3. Tạo file MST (thực hiện tại SERVER) - Download Office 2003 Editions Resource Kit Tools tại đây - Start > Run > Nhập C:\ork.exe > OK
 4. - Màn hình End-User License Agreement > Chọn I accept … Agreement > Next - Màn hình Type of Installation > Chọn Complete Install > Next
 5. - Màn hình Summary > Install - Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Tools > Microsoft Office 2003 Resource Kit > Custom Installation Wizard - Màn hình Custom Installation Wizard > Next
 6. - Màn hình Open the MSI File > Nhập đường dẫn tới file cài đặt (vd: PRO11.MSI) > Next - Màn hình Open the MST file > Chọn Create a new MST file > Next - Màn hình Select the MST File to Save > Nhập đường để lưu file MST > Next
 7. - Màn hình Specify Default Path and Organization > Nhập Organization name > Next - Màn hình Remove Previous Versions > Để mặc định > Next
 8. - Màn hình Set Feature Installation States > Next - Màn hình Configure Local Installation Source > Nhập Product Key > Next
 9. - Màn hình Customize Default Application Settings > Next - Màn hình Change Office User Settings > Next
 10. - Màn hình Add/Remove Files > Next - Màn hình Add/Remove Registry Entries > Next - Màn hình Add, Modify, or Remove Shortcuts > Next
 11. - Màn hình Identify Additional Servers > Next - Màn hình Specify Office Security Settings > Next
 12. - Màn hình Add Installations and Run Programs > Next - Màn hình Outlook: Customize Default Profile > Để mặc định > Next
 13. - Màn hình Outlook: Customize Default Settings > Next - Màn hình Outlook: Specify Send/Receive Group Settings (Exchange Only) > Next
 14. - Màn hình Modify Setup Properties > Next - Màn hình Save Changes > Finish
 15. - Màn hình Custom Installation Wizard > Exit - Quan sát kết quả
 16. Triển khai phần mềm cho user (thực hiện tại SERVER) - Start > Run > Nhập dsa.msc > OK - Màn hình Active Directory Users and Computers > Tạo OU KeToan > Tạo 2 user kt1 và kt2 trong OU KeToan
 17. - Màn hình Active Directory Users and Computers > Click phải KeToan > Properties - Màn hình KeToan Properties > Add > Nhập Trien khai Office cho user > Chọn Edit
 18. - Màn hình Group Policy Object Editor > Click phải Administrative Templates > Add/Remove Templates - Màn hình Add/Remove Templates > Add
 19. - Màn hình Policy Templates > Chọn file policy template (vd: Cai dat pm.adm) > Open - Màn hình Add/Remove Templates > Close
 20. - Màn hình Group Policy Object Editor > Click phải Cho phep user cai dat phan mem > Properties - Màn hình Cho phep user cai dat phan mem Properties > Enable > OK
Đồng bộ tài khoản