Developing writting skills 1 part 4

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
69
lượt xem
28
download

Developing writting skills 1 part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cardinal Richelieu was shrewd and powerful and had enormous influence upon the King of France. - Shrewd and powerful Cardinal Richelieu had enormous influence upon the King of France.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Developing writting skills 1 part 4

Đồng bộ tài khoản