Di chúc của Hồ Chủ Tịch

Chia sẻ: Bích Thùy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
348
lượt xem
177
download

Di chúc của Hồ Chủ Tịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ Tịch Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của dân tộc, là người soi sáng mọi nẻo đường cho nhân dân chúng ta . Nhưng đau buồn thay,khi đất nước hòa bình, ổn định,lúc này đây Bác phải được bù đắp và hưởng hạnh phúc cùng nhân dân. Bác đã cồng hiến cả đời vì sự nghiệp cách mạng cao cả để rồi ngày ra đi của Bác cũng là ngày vui lớn nhất của đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Di chúc của Hồ Chủ Tịch

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH C hủ Tịch Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của dân tộc, là người soi sáng mọi nẻo đường cho nhân dân chúng ta . Nhưng đau buồn thay,khi đất nước hòa bình, ổn định,lúc này đây Bác phải được bù đắp và hưởng hạnh phúc cùng nhân dân. Bác đã cồng hiến cả đời vì sự nghiệp cách mạng cao cả để rồi ngày ra đi của Bác cũng là ngày vui lớn nhất của đất nước. Chính vì thế đồng bào cả nước đều trân trọng và cám ơn tấm lòng cao cả của Bác. Bao nhiêu năm gian khổ trong MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-DI CHÚC CHỦ TỊCH HCM 1
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH cuộc chiến, Bác đã cống hiến nhiều sức lực cho cách mạng nên qua một thời gian dài sức khỏe của Bác có phấn yếu kém đi. Trước khi qua đời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng,toàn quân xà dân ta một bản “Di chúc” vô cùng quý báu.Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng , toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ Quốc thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Bản Di chúc rất thiêng liêng và có nhiều sữa đổi đến ngày Bác mất,được công bố vào năm 1969.Để kỉ niệm 40 năm Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhiều nơi đã tổ chúc cuộc thi “tìm hiểu Di Chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh”. Đó cũng là sự tri ân dành cho Người. ờ T oàn Đảng, toàn dân Việt Nam ngày càng nhận thức được Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử quý báu, tài sản vô giá của Đảng và của dân tộc. Đó là sản phẩm kết tụ tinh hoa tư tưởng, đạo dđức và tâm hồn cao đẹp của một người Anh hùng giải phóng dân tộc ,Nhà Văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Di chúc thiêng liêng của Người trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn, là sự chỉ dẫn quan trọng, để quân và dân Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng miền Nam,thống nhất Tổ Quốc ,đưa cả nước đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội và vạch ra phương hướng cho cách mạng trong giai đoạn tiếp theo. Bản Di chúc của Người có nhiều sửa đổi qua các năm 1968,1969 và công bố chính thức vào 6.1969.Cụ thể cơ cấu của bản Di chúc như sau: MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-DI CHÚC CHỦ TỊCH HCM 2
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  Đoạn mở đầu , lấy nguyên văn toàn bộ đoạn mở đầu Bác viết năm 1969, thay cho đoạn mở đầu Bác viết năm 1965. Bút tích của Bác về đoạn mở đầu đã được chụp lại và công bố đầy đủ năm 1969.  Phần giữa , từ đoạn nói về Đảng đến hết đọan nói về phong trào Cộng sản thế giới là nguyên văn bản của Bác viết năm 1965.  Đoạn về “việc riêng”,năm 1965 Bác dặn dò về việc tang và viết về hỏa táng , dặn để lại một phần tro xương cho miền Nam ;năm 1969 , Bác viết lại đoạn này dặn để tro vào 3 hộp sành cho Bắc, Trung, Nam mỗi miền một hộp.Ngoài ra còn viết bổ sung một đoạn nói về cuộc đời của bản thân:”Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc,phục vụ cách mạng ,phục vụ nhân dân.Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận,chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.”Bản Di chúc được công bố lấy nguyên văn đoạn Bác viết năm 1968,trừ đoạn Bác nói về hỏa táng.  Đoạn cuối ,từ chữ”Cuối cùng, tôi để lại muôn vàng tình thân yêu…”cho đến hết là nguyên văn Bác viết 1965.Về đoạn này, năm 1968 và năm 1969 không sửa lại hoặc viết thêm. Trong bản Di chúc đã công bố , các đoạn đều lấy nguyên văn bản gốc, chỉ có một câu có sửa lại.Bản 1965 Bác viết : “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa”; bản công bố chính thức sửa lại là:”Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài”. MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-DI CHÚC CHỦ TỊCH HCM 3
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh trong tư thế nghiêm trang, ung dung và thư thái. Người toát lên một vẽ gì đó của một nhà cách mạng, một bậc anh hùng cấp cao. Trong bản Di chúc, Người nói về Đảng là trước hết ,trong Đảng có tinh CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH thần đoàn kết là truyền thống quý báu.Sau đó , Bác nói về Đoàn thanh niên, về nội dung lao động, về cuộc kháng chiến chống Mỹ và phong trào Cộng sản thế giới, cuối cùng là về việc riêng. Điều đầu tiên, Bác nói về Đảng nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụi Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác . MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-DI CHÚC CHỦ TỊCH HCM 4
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta.Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng . Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi , thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để cũng cố và phát triển sự đoàn kết nhất trí trong Đảng .Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta là Đảng cầm quyền .Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh , thật sự “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãhg đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thật thà tự phê bình và phê bình, xem xét lại một cách thật nghiêm chỉnh lời hứa với Bác,thì thấy rằng ta chưa làm trọn. Bởi vì trong bước đi lên 40 năm qua, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên,trong đó có cả cán bộ lãnh đạo ,cán bộ quản lý cấp cao có,cấp thấp có đã vi phạm đạo đức cách mạng .Như đại hội X của Đảng đã cảnh báo :sự suy thoái về đạo đức lối sống dẫn đến tệ quan liêu,tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân ở một bộ phận không nhỏ cán bộ , Đảng viên diển ra rất nghiêm trọng có xu hướng tăng cả về số lượng lẫn phạm vi. Bên cơ hội,chủ nghĩa cá nhân ngày càng tăng –đó là chạy chức,chạy quyền,chạy chỗ,chạy lợi,chạy tội,chạy bằng cấp, kể cả chạy tước để đưuợc đề bạt.Bệnh nói nhiều làm ít hay nói nhưng không làm vẫn xảy ra ở không ít những cán bộ,đảng viên. Bệnh quan liêu , xa dân, thích nghe thành tích ,ngại nghe sự thật ,cấp dưới phê bình cấp trên cũng không nghe,không xét,có khi còn bị trù. MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-DI CHÚC CHỦ TỊCH HCM 5
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Nhiều trường hợp đề ra chủ trương, chính sách không phù hợp, người dâ n không đồng tình .Nhận xét cán bộ chung chung, thậm chí sai lệch tới mức vô trách nhiệm….Nạn tham nhũng chính là sự diễn biến hòa bình. Bác luôn căn dặn về công tác xây dựng đảng.Bác dành muôn vàng tình yêy thương cho các cháu thiếu niên nhi đồng.Cả việc riêng cua Bác,Bác đã khuyên nhủ đừng nên điếu phúng linh đình mà tốn kém thì giờ, tiền bạc của hân dân.Càng đọc Di chúc của Bác càng xúc động và cứ nghỉ mỗi người phải làm gì để xứng đáng với tấm lòng củ Bác. Điển hình năm 1970,tỉnh ủy Hà Tỉnh tổ chức sinh hoạt tự phê bình, phê bình mỗi cán bộ,Đảng viên tự kiểm điểm đã thấm nhuần và đã làm được gì theo lời dạy của Bác tronh Di chúc.Mỗi người tự viết một bản, người thì năm trang, người thì bảy trang. Ai cũng muốn trải lòng mình chân thật với Bác. Bốn 40 năm thực hiện Di chúc của Bác,tôi nghĩ năm 2009 là dịp để chúng ta báo công và nhận lỗi với Bác. Có công thì được khen thưởng,có lỗi mà biết tự nhậ lỗi, thành khẩn kiểm điểm trước chi bộ,trước nhân dân tức là tỏ lòng kính yêu Bác, “yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”. Những cán bộ, Đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm mà không nghiêm túc tự phê bình, không quyết tâm sửa chữa mà nhân dân, thanh tra kiểm tra phát hiện được thì khuyết điểm đó càng nặng hơn, cần phải xử lí thích đáng. “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.” “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !” “Thời gian càng lùi xa, suy ngẫm những lời dặn lại đồng chí, đồng bào trước lúc đi xa của Bác Hồ, đối chiếu với những gì đã và đang diễn ra trong hiện thực đời sống đất nước, thế giới càng cảm nhận sâu sắc và thấm thía tầm cao tư tưởng, tầm tổng kết, dự báo,định hướng thiên tài trong Di chúc của Bác” MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-DI CHÚC CHỦ TỊCH HCM 6
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng.Di chúc kết tinh cả tinh hoa, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân cho Chính vì vậy, bản Di chúc của Người đã trở thành một tác phẩm bất hủ, còn chính Người đã trở thành nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn củ a mọi thời đại. ạ Những điều trên đây,cho thấy Bác đã căn dặn Đảng ta sống và làm việc hết mình vì đồng bào. Do vậy, Đảng bộ phải thực hiện nghiêm chỉnh với Bác. Sinh viên chúng em cũng là một lực lượng nòng cốt sau này làm giàu thêm cho đất nước. Tất cả mọi người và bản thân em thề suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-DI CHÚC CHỦ TỊCH HCM 7
  8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN-KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-DI CHÚC CHỦ TỊCH HCM 8
Đồng bộ tài khoản