intTypePromotion=3

Di truyền học phân tử và tế bào : Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 2

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
129
lượt xem
25
download

Di truyền học phân tử và tế bào : Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'di truyền học phân tử và tế bào : liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Di truyền học phân tử và tế bào : Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 2

  1. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C • Các liên k t hóa h c khác nhau v s liên k t t i a mà m i nguyên t có th t o ra. Trong ó, s liên k t c ng hóa tr t i a m t nguyên t có th t o ra chính là hóa tr c a nguyên t ó. LK c ng hóa tr Các i n t Khí mêthan B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  2. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C c i m liên k t c a các nguyên t ph bi n nh t có trong các phân t sinh h c D ng hình h c Nguyên t và S liên k t liên k t i n hình i nt l pv c ng hóa tr ho c 6 ho c 4 B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  3. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C • S liên k t y u t i a mà m i nguyên t có th t o ra ch ph thu c vào i u ki n có th hình thành các liên k t ó. Các liên k t và tương tác y u Ph c h b n v ng Ph c h kém b n hơn B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  4. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C • Các liên k t hóa h c khác nhau v kho ng cách gi a các nguyên t . Trong ó, kho ng cách gi a các nguyên t càng g n khi l c liên k t càng tăng. Tương tác Van der Waals LK c ng hóa tr (r = 0,14 nm) (r = 0,062 nm) B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  5. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C • Các liên k t hóa h c khác nhau v góc liên k t. Trong liên k t c ng hóa tr , góc liên k t gi a các nguyên t nh t nh là n nh … … còn gi a các liên k t y u thư ng kém n nh. B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  6. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C •S n v góc liên k t gi a các nguyên t trong liên k t c ng hóa t o nên tính phân c c … Momen lư ng c c … ho c không phân c c c a các phân t . B môn DI TRUY N H C inh oàn Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản