Địa chỉ một số trang web thi thử một số môn

Chia sẻ: Trần Phong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
192
lượt xem
30
download

Địa chỉ một số trang web thi thử một số môn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Địa chỉ một số trang web thi thử các môn học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa chỉ một số trang web thi thử một số môn

  1. Phải sử dụng trình duyệt Internet Explorer nhé: Nhập tên tùy ý và nhập số báo danh từ 1 đến 99 tương ứng với đề số 1 đến 99 - Thi thử môn Tổng quan về Viễn thông: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/TQVT/default.html - Thi thử môn Tâm lý quản lý: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/TLQL/default.html - Thi thử môn Cấu kiện điện tử: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/CKDT/default.html - Thi thử môn Cơ sở kỹ thuật điện điện tử: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/KTDDT/default.html - Thi thử môn Toán rời rạc 1: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/TRR1/default.html - Thi thử môn Mạng máy tính ngành ĐTVT và CNTT: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/MMTVT/default.html - Thi thử môn Mạng máy tính ngành QTKD: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/test/ MMTQT/default.html - Thi thử môn Tiếng Anh 1: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/test/TA1/default.html - Thi thử môn Tiếng Anh 2: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/test/TA2/default.html - Thi thử môn Vật lý 1: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/test/VLA1/default.html - Thi thử môn Vật lý 2: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/test/VLA2/default.html - Thi thử môn Lý thuyết thông tin: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/LTTT/default.html - Thi thử môn Xử lý tín hiệu số ngành CNTT: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test...N/default.html - Thi thử môn Xử lý tín hiệu số ngành ĐTVT: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test...T/default.html
  2. - Thi thử môn Kỹ thuật đồ họa: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/KTDH/default.html - Thi thử môn Cơ sở dữ liệu: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/CSDL/default.html - Thi thử môn Điện tử số ngành CNTT (Kỹ thuật số): http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/DTSCN/default.html - Thi thử môn Điện tử số ngành ĐTVT: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/DTSVT/default.html - Thi thử môn Toán rời rạc 2: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/TRR2/default.html - Thi thử môn KTLT: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/test/KTLT/default.html - Thi thử môn Cơ sở điều khiển tự động: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/test...D/ default.html - Thi thử môn Lý thuyết mạch (đề thi gồm 44 câu trắc nghiệm và một bài tập đầy đủ dạng trắc nghiệm): + Link thi trắc nghiệm 44 câu: http://www.e- ptit.edu.vn/hoctap/test/LTM/default.html + Link download bài tập: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/test/LTM2.pdf chúc các bạn học tốt........

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản