ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
22
download

ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết dựa vào BĐ (lược đồ) để nêu được một số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản nước ta. - Kể tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ (lược đồ). - Kể được tên một số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên BĐ vị trí các mỏ than, sắt, a-pa-tit, bo-xit, dầu mỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

  1. Bài 2 A HÌNH VÀ KHOÁNG S N
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Bi t d a vào B (lư c ) nêu ư c m t s c i m chính c a a hình, khoáng s n nư c ta. - K tên và ch ư c v trí m t s dãy núi, ng b ng l n c a nư c ta trên b n (lư c ). - K ư c tên m t s lo i khoáng s n nư c ta và ch trên B v trí các m than, s t, a-pa-tit, bo-xit, d u m . II - DÙNG D Y H C - B n a lý t nhiên VN. - B n khoáng s n VN (n u có) - Phi u th o lu n nhóm – SGV/81 III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : 3 HS tr l i 3 câu h i – SGK/68 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG
  3. C A H C SINH • Gi i thi u bài 1– a hình * Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân. - HS tr l i Bư c 1 : GV yêu c u HS cm c 1 và quan sát H1 – SGK r i tr l i các n i - Vài HS tr l i dung – SGV/80 - Vài HS ch trên Bư c 2 : b n . - M t s HS nêu c i m chính c a a hình nư c ta. - Nhóm 6 (3’) - HS ch trên b n a lí t nhiên Vi t Nam nh ng dãy núi và ng b ng l n - Vài HS ch trên c a nư c ta. qu ac u - GV k t lu n - HS tr l i 2 – Khoáng s n * Ho t ng 2 : Làm vi c theo -T ng c p HS nhóm lên b n. Bư c 1 : HS d a vào hình 2 - SGK và v n hi u bi t tr l i các câu h i – SGV-80,81.
  4. Bư c 2 : i di n các nhóm HS tr - Vài HS c l i câu h i; HS khác b sung; GV s a ch a k t lu n. * Ho t ng 3 : Làm vi c c l p - GV treo 2 b n : a lí TN VN và khoáng s n VN và yêu c u HS: +Ch trên B dãy HLS. +Ch trên B ng b ng B c B . +Ch trên B nơi có m A-pa-tít. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - Trình bày c i m chính c a a hình nư c ta? - V nhà h c bài và c trư c bài 3\72. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  5. ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản