intTypePromotion=1
ADSENSE

Địa kỹ thuật : GiỚI THIỆU PLAXFLOW

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

102
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu PlaxFlow Các đặc điểm chung Áp dụng Bài toán ví dụ Kết luận • PlaxFlow là phần mềm độc lập phân tích dòng thấm phẳng bão hoà/không bão hoà, ổn định và không ổn định • Có thể tích hợp đầy đủ với Plaxis version 8 để phân tích ứng suất và biến dạng (dòng thấm ổn định) • Do công ty Plaxis phát triển (2002).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa kỹ thuật : GiỚI THIỆU PLAXFLOW

  1. LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN Nội dung Ketcau.com • Giới thiệu PlaxFlow GiỚI THIỆU PLAXFLOW • Các đặc điểm chung • Áp dụng • Bài toán ví dụ TS. Nguyễn Hồng Nam • Kết luận Hà Nội, 1-2007 1 2 PLAXIS FINITE ELEMENT CODES Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Giới thiệu PlaxFlow Đặc điểm chung • PlaxFlow là phần mềm độc lập phân tích dòng thấm phẳng • PlaxFlow sử dụng mô hình Van Genuchten và Mô hình van bão hoà/không bão hoà, ổn định và không ổn định Genuchten gần đúng cho dòng thấm qua đất (không) bão hoà • Có thể tích hợp đầy đủ với Plaxis version 8 để phân tích • Mô hình vật liệu: được định nghĩa theo 3 hệ thống phân loại đất phổ ứng suất và biến dạng (dòng thấm ổn định) biến Hypes (châu Âu), USDA(Mỹ) và Staring (Hà Lan). • Do công ty Plaxis phát triển (2002). • Các điều kiện biên phong phú: cột nước, biên đóng, lưu lượng vào, ra, lượng mưa. • Điều kiện biên thay đổi thời gian • Các thiết bị tiêu nước, giếng giảm áp, tường chống thấm • Kết quả: trường dòng thấm, áp suất lỗ rỗng, cột nước, độ bão hoà 3 4 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Mô hình van Genuchten Mô hình van Genuchten • Dòng chảy trong môi trường rỗng được mô phỏng theo định luật Phương trình dòng thấm không ổn định, không bão hoà Darcy ∂q qy + dy ∂y ∂φ p ∂φ ∂ q x ∂q y ∂φ φ = y− q y = −k y ∂q qx = − k x + +c =Q qx + γw dx ∂y ∂x qx ∂x ∂y ∂t ∂x dS (φ p ) c = csat + n • qx, qy: lưu lượng đơn vị theo phương x,y dφ p qy  1− gn  ( ) • kx, ky: hệ số thấm theo phương x,y   S (φ p ) = S residu + ( S sat − S residu ) 1 + ( g a | φ p |gn  gn    φ: cột nước tổng • S − Sresidu • y: cao độ vị trí Se = K = krel ( S ) K sat S sat − Sresidu • p: ứng suất chất lỏng (p
  2. Mô hình van Genuchten Mô hình van Genuchten gần đúng 7 8 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Ngân hàng dữ liệu vật liệu Ngân hàng dữ liệu vật liệu • Standard (Số liệu chuẩn): mô hình van Genuchten gần đúng Dữ liệu cho các vật liệu Hypres vật liệu • Hypres (Hydraulic Properties of European Soil: Các đặc tính thuỷ lực của đất châu Âu): hệ (Mỹ) thống phân loại đất quốc tế (châu Âu) • USDA (United State Department of Agriculture: Bộ nông nghiệp Mỹ): hệ thống Standard Hypres USDA Staring phân loại đất quốc tế (Hà Lan) • Staring: Hệ thống phân loại đất Hà Lan Các hệ thống phân loại đất dựa vào thành phần hạt 9 10 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Điều kiện biên Biên mưa 1) Mực nước 2) Lưu lượng vào 3) Lưu lượng ra 4) Biên đóng 5) Cột nước 6) Giếng giảm áp 7) Vật thoát nước 8) Tường chống thấm 11 12 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 2
  3. Thấm xung quanh tường cừ Tương tác Plaxflow-Plaxis V8 Dòng thấm trong Plaxis Version 8: - dòng thấm ổn định - chỉ là mô hình tuyến tính đơn giản Dòng ổn định không thích hợp khi mô phỏng thấm trong các trường hợp sau: - Thay đổi mực nước (sông, thuỷ triều) - Các hố đào khô trong thời gian xây dựng ngắn - Bão hoà do mưa hoặc giảm bão hoà do bốc hơi bề mặt gây ra Có thể sử dụng kết quả tính theo PlaxFlow trong phân tích sử dụng Plaxis 8. 13 14 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Tương tác Plaxflow-Plaxis V8 Tương tác Plaxis-PlaxFlow Thủ tục tiến hành: Thấm ổn định, • Thiết lập bài toán trong Plaxis V. 8 (không phải trong PlaxFlow) x/đ các đ/k mực • Nhập các dữ liệu hình học và điều kiện ban đầu Thấm không ổn nước trong giai định, thời đoạn >0 • Trong phần tính toán, xác định một giai đoạn tính toán mới đoạn xây dựng • Thiết lập thời đoạn (Chỉ cho phân tích dòng không ổn định!) • Định nghĩa các giai đoạn xây dựng Thấm không • Xác định các điều kiện mực nước ngầm, sử dụng nút “GW Flow” ổn định, xác định đ/k mực PlaxFlow xuất hiện Thấm không ổn định nước trong áp dụng với tính • Áp lực lỗ rỗng được tính trực tiếp trong PlaxFlow, hoặc được tính sau PlaxFlow toán dẻo và cố kết trong phần phân tích biến dạng. • Kiểm tra kết quả tính toán 15 16 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Bài toán ví dụ PlaxFlow-Plaxis 8 Kết quả tính theo PlaxFlow • Áp lực lỗ rỗng • Trường dòng • Cột nước • Độ bão hoà • Đồ thị, bảng biểu Phân tích ổn định hồ chứa trong các trường hợp sau: • Các mặt cắt tính toán • mực nước hồ cao • Phim • Sau khi rút nhanh mực nước hồ • Sau khi rút chậm mực nước • mực nước hồ thấp Cần phân tích kết hợp PlaxFlow-Plaxis 8 17 18 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 3
  4. Phân bố áp lực nuớc lỗ rỗng Hệ số an toàn ổn định theo giai đoạn Sum-Msf Chart 2 1.8 Curve 1 SF at high reservoir level (1.7) SF at low reservoir level (1.6) 1.6 SF after slow draw down (1.5) 1.4 1.2 1 SF after rapid draw down (unstable) 0.8 0 1 2 3 4 5 |U| [m] 19 20 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 PlaxFlow Input Khởi động PlaxFlow 21 22 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Toolbar (thanh công cụ) Thực hành PlaxFlow Phân tích dòng thấm dưới mũi tường cừ 23 24 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 4
  5. Bài toán hố đào ven sông Mô hình bài toán Phần tử đường đặc biệt (không thấm) Bài toán: - Biến dạng phẳng Sơ đồ bài toán - Đối xứng 25 26 Mô hình vật liệu Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Sơ đồ hình học Thiết lập tổng hợp (0,20) (22,20) (32,20) Nút Screen (22,17) (32,17) Đất sét (22,13) (32,13) (32,10) (0,10) Nút Well (20,8) Đất cát (22,5) (32,0) 27 28 (0,0) Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nhập chỉ tiêu cơ lý Gán vật liệu sét cho lớp đất phía trên lớp đất sét Kéo và thả vào lớp đất phía trên sét 29 30 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 5
  6. Nhập số liệu lớp cát Gán vật liệu cát cho lớp đất phía dưới Kéo và thả vào lớp đất phía dưới cát 31 32 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Tạo lưới phần tử hữu hạn Điều kiện ban đầu 33 34 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Đào lớp đất thứ 1 Đào lớp đất thứ 2 35 36 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 6
  7. Giai đoạn 3 Kết quả tính toán giai đoạn 1 37 38 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Kết quả tính toán giai đoạn 2 Kết quả tính toán giai đoạn 3 39 40 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Kết luận • PlaxFlow là phần mềm phân tích dòng thấm 2 chiều thuận tiện • Tương tác đầy đủ với Plaxis 8 • Được áp dụng rộng rãi trong ngành Địa kỹ thuât và Thủy văn 41 Nguyễn Hồng Nam, 2007 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2