Địa lý lớp 10 Bài 35

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
696
lượt xem
52
download

Địa lý lớp 10 Bài 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Cơ cấu, vai trò của ngành dịch vụ 1- Cơ cấu: - Bao gồm: + Dịch vụ kinh doanh + Dịch vụ tiêu dùng + Dịch vụ công 2- Vai trò - Thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển - Sử dụng tốt nguồn lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 35

  1. chương IX: Địa lý dịch vụ Bài 35: vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố ngành dịch vụ I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ. - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. - Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. - Biết đọc và phân tích lược đồ về tỷ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. - Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới. II- Thiết bị dạy học: III- Phương pháp giảng dạy:
  2. III- Tiến trình lên lớp 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của giáo Nội dung chính viên và học sinh I- Cơ cấu, vai trò của ngành dịch vụ - Hoạt động 1: Học 1- Cơ cấu: sinh nhắc lại 3 khu - Bao gồm: vực lao động của dân + Dịch vụ kinh doanh số + Dịch vụ tiêu dùng - Kể một số ngành + Dịch vụ công không thuộc về khu vực 1, khu vực 2 - Hình thành khái niệm ngành dịch vụ 2- Vai trò - Hoạt động 2: Học - Thúc đẩy các ngành sinh dựa vào sách giáo sản xuất phát triển khoa, thảo luận về - Sử dụng tốt nguồn các ngành dịch vụ. lao động, tạo việc
  3. Nêu sự khác nhau về làm các ngành này - Khai thác tốt tài - Hoạt động 3: Với nguyên thiên nhiên, di cơ cấu như vậy, sản văn hóa, lịch sử ngành dịch vụ có vai và các thành tựu của trò gì ? khoa học. - Trên thế giới hiện nay, cơ cấu lao động của ngành dịch vụ tăng - Tập trung chủ yếu ở các nước phát triển: Hoa Kỳ 80% ; Tây Âu 50 - 79% II- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố, phát triển ngành - Hoạt động 4 (chia dịch vụ: nhóm): 1- Trình độ phát triển + Nhóm 1: Phân tích và năng suất lao động ảnh hưởng, tìm ví dụ xã hội: Đầu tư, bổ nhân tố 1 sung lao động dịch vụ
  4. + Nhóm 2: Nhân tố 2 Ví dụ: + Nhóm 3: Nhân tố 3 2- Quy mô, cơ cấu + Nhóm 4: Nhân tố 4 dân số: Nhịp điệu cơ + Nhóm 5: Nhân tố 5 cấu dịch vụ + Nhóm 6: Nhân tố 6 Ví dụ: - Giáo viên bổ sung 3- Phân bố dân cư, củng cố mạng lưới quần cư ---> mạng lưới ngành dịch vụ 4- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán: Hình thức tổ chức mạng lưới dịch vụ. Ví dụ: 5- Mức sống, thu nhập thực tế: Sức mua, nhu cầu dịch vụ. Ví dụ: 6- Tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, - Hoạt động 5 (cá lịch sử, cơ sở hạ tầng nhân): Học sinh dựa du lịch
  5. vào hình 35, nhận xét - Sự phát triển, phân về tỷ trọng ngành bố ngành dịch vụ dịch vụ trong cơ cấu Ví dụ: GDP của các nước. III- Đặc điểm phân - Lấy ví dụ chứng bố các ngành dịch vụ minh trên lược đồ trên thế giới: - Học sinh nêu đặc - ở các nước phát điểm phân bố ngành triển, ngành dịch vụ dịch vụ ở một số chiếm tỷ trọng cao nước, trong một (60%), nước đang nước. phát triển (50%) - Giáo viên bổ sung - Các thành phố cực củng cố lớn chính là các trung tâm dịch vụ lớn. - ở mỗi nước lại có các thành phố chuyên môn hóa về một số loại dịch vụ - Các trung tâm giao dịch thương mại hình thành trong các thành phố lớn. - Việt Nam
  6. 4- Kiểm tra đánh giá: Chọn câu trả lời đúng: 1- Dịch vụ là ngành: a/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. b/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển. c/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước phát triển. 2- Nhân tố ảnh hưởng đến mạng lưới dịch vụ là: a/ Phân bố dân cư, mạng lưới quần cư b/ Mức sống, thu nhập thực tế c/ Tài nguyên thiên nhiên 5- Hoạt động nối tiếp: Làm bài tập sách giáo khoa.
Đồng bộ tài khoản