Địa lý lớp 7 bài 30

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
156
lượt xem
6
download

Địa lý lớp 7 bài 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - NÔNG NGHIỆP: a) Trồng trọt : - Cây Công Nghiệp xuất khẩu được chú trọng phát triển theo hướng Chuyên Môn hoá nhằm mục đích Xuất Khẩu. - Cây Lương Thực chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 30

  1. Bài 30 : KINH TẾ CHÂU PHI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được đặc điểm nông nghiệp ở Châu Phi - Chú trọng khai thác khoáng sản để Xuất Khẩu . 2) Kỹ năng: - Phân tích lược đồ - Hiểu sự phân bố các ngành nông nghiệp và công nghiệp Châu Phi. 3)Thái độ:giáo dục hs yêu mến các nước châu phi. II – Đồ dùng dạy học : - Bản Đồ Nông nghiệp Châu Phi Bản Đồ Công nghiệp Châu Phi - Tranh ảnh về công nghiệp và nông nghiệp ở Châu Phi III – Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định :
  2. 2) Kiểm tra bài cũ : - Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở Châu Phi - Những nguyên nhân nào kìm hãm sự phát triển Kinh Tế –Xã hội của Châu Phi. 3) Bài mới: Hoạt động 1 : NÔNG NGHIỆP Hoạt động dạy và học Ghi bảng a) GV yêu cầu HS đọc SGK và I - NÔNG cho biết : NGHIỆP: ? Trong nông nghiệp ở Châu a) Trồng trọt : Phi có những hình thức canh - Cây Công tác nào là phổ biến? Nghiệp xuất ? Tại sao có nét tương phản khẩu được chú giữa hình thức canh tác hiện trọng phát triển đại và lạc hậu nhất trong theo hướng trồng trọt của Châu Phi. Chuyên Môn hoá GV phân tích : nhằm mục đích * Các nước Châu Phi hình Xuất Khẩu. thành 2 khu vực sản xuât’ - Cây Lương Nông Nghiệp khác nhau : Thực chiếm tỷ - Khu vực sản xuất Nông trọng nhỏ trong Nghiệp xuất khẩu theo hướng cơ cấu trồng trọt chuyên môn hoá cây Công .
  3. Nghiệp nhiệt đới phần lớn do - Gồm các loại canh tác nước ngoài sở hữu cây trồng : các đồn điền trang trại trên + Cây Công diện tích rộng , đất đại tốt , Nghiệp trang bị kỹ thuật cao . + Cây ăn quả - Khu vực sản xuất nhỏ của + Cây lương người dân địa phương , trình thực độ sản xuất lạc hậu phụ thuộc vào tự nhiên . ? Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây Công Nghiệp và cây Lương Thực. Quan sát H 30.1 SGK nêu sự phân bố của các cây trồng : + Cây Công Nghiệp chính + Cây ăn quả + Cây Lương Thực GV chia nhóm cho HS làm việc mỗi nhóm trình bày 1 loại cây . ( 3 nhóm) b) Chăn nuôi : Kém phát b) Ngành chăn nuôi : triển , hình thức Ngành chăn nuôi có đặc điểm chăn thả phổ gì ? tình hình phân bố và hình biến phụ thuộc
  4. thức chăn nuôi có điểm gì nổi vào tự nhiên . bật ? Cừu , dê chăn nuôi ở Môi Trường nào ? Lợn nuôi nhiều ở Quốc Gia nào ? Bò nuôi nhiều ở Quốc Gia nào ? Hoạt động 2 : CÔNG NGHIỆP Quan sát H 30.2 cho biết các II – CÔNG Khoáng Sản quan trọng quý trữ NGHIỆP: lượng lớn được phân bố ở - Ngành Khoáng đâu ? Sản phong phú Với nguồn tài nguyên nhưng nền Công khoáng sản phong phú , nhưng Nghiệp nói nhìn trên lược đồ H30.2 sự chung chậm phát phân bố các ngành Công triển . Nghiệp của Châu Phi như thế - Giá trị sản nào ? lượng Công  Nhận xét trình độ phát triển Nghiệp chiếm Công nghiệp Châu Phi. 2% toàn Thế - Nguyên nhân kìm hãm sự Giới . phát triển Công Nghiệp - Có 3 khu vực
  5. Châu Phi. có trình độ phát  Nêu đặc điểm nổi bật nền triển Công Kinh tế Châu Phi là gì ? Nghiệp khác nhau. 4) Củng cố : - Sự khác nhau trong sx cây Công nghiệp và cây Lương Thực ở Châu Phi - Vẽ biểu đồ thể hiện tỹ lệ Dân Sô’ và sản lượng Công Nghiêp’ của Châu Phi so với Thế Giới * Hướng dẫn : 1 vòng tròn = 100% = 360° 1% = 3,6 Châu Phi : 13,4% x 3,6 = 48,24° - Vẽ biểu đồ tròn -Hướng dẫn cách tạo góc bằng thước đo độ -Tên biểu đồ 5) HDVN: 5"học bài 30 - Đọc SGK bài 31.
Đồng bộ tài khoản