Dịch vụ Khuyến nông

Chia sẻ: Nguyễn Mạnh Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
319
lượt xem
113
download

Dịch vụ Khuyến nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích các hình thái dịch vụ khuyến nông; Phát hiện các vấn đề bất cập trong dịch vụ khuyến nông hiện nay ở địa phương. - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ khuyến nông ở địa phương theo hướng phát triển thị trường dịch vụ có thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dịch vụ Khuyến nông

  1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ • Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ khuyến nông (Trường hợp nghiên cứu huyện Phú Bình – Thái Nguyên) • Mã số: T2008- 24 • Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mạnh Thắng • Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên • Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện: PGS.TS. Dương Văn Sơ n • Thời gian thực hiện: 3/2008 đến 3/2009 1. Mục tiêu: - Phân tích các hình thái dịch vụ khuyến nông; Phát hiện các vấn đề bất cập trong dịch vụ khuyến nông hiện nay ở địa phương. - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ khuyến nông ở địa phương theo hướng phát triển thị trường dịch vụ có thu. 2. Nội dung chính: Nghiên cứu các hình thái của dịch vụ khuyến nông và tìm kiếm các giải pháp phát triển 3. Kết quả chính đạt được: - Phát hiện được những vấn đề bất cập trong dịch vụ khuyến nông hiện nay - Báo cáo kết quả nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ khuyến nông.
  2. SUMMARY • Project Title: Solution to improve extension service effect (Case study at Phu Binh District – Thai Nguyen Province) • Code number: T2008 - 24. • Researcher: Nguyen Manh Thang. • Implementing Institution: TUAF. • Cooperating Institutions: Ph.D. Dương Van Son • Duration: From 03/2008 to 03/2009. 1. Objectives: - Analyse forms of extension service; Detect problems of extension service. - Proposal solution for extension service improve at region. 2. Contents: Research for complexions of extension service and search out solutions to extension service development. 3. Results: - Detect problems of extension service - Result of research solution to improve extension service effect report

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản