Diễn thế sinh thái

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

1
1.291
lượt xem
266
download

Diễn thế sinh thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự các quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Diễn thế sinh thái

 1. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN Trường PT cấp 2-3 Xuân Phước CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ VỀ VỚI BUỔI HỘI GIẢNG HÔM NAY Giáo viên thực hiện: Phạm Tấn Phát
 2. CHÚ Ý Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI I. KHÁI NIỆM I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI. VỀ DIẾN THẾ II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI. II. NGUYÊN NHÂN CỦA III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI. DIỄN THẾ IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC III. CÁC DẠNG NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI DIỄN THẾ V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 1.Diễn thế nguyên sinh Chú ý 2. Diễn thế thứ sinh Kí hiệu ? là câu hỏi mà các em phải trả lời IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN Kí hiệu bàn tay cầm bút là nội dung THẾ SINH THÁI các em ghi vào vở. V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 3. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI. VỀ DIẾN THẾ Môi trường A II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ Môi trường B III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ 1.Diễn thế Môi trường C nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh Môi trường D IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN Môi trường E CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI Em có nhận xét gì về sự thay đổi của môi trường với V. KIỂM TRA thành phần sinh vật qua các giai đoạn trên? ĐÁNH GIÁ
 4. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM VỀ DIẾN THẾ Đầm nước mới Nước sâu, rất MT A xây dựng ít mùn đáy II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ Nhiều sv thủy, Nước nông, mùn QX B MT B sinh Sen, súng, trang… đáy nhiều hơn III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ Nước nông, Cỏ nến, lau, MT C QX C 1.Diễn thế mùn đáy dày cói, nghể… nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh Vùng trũng MT D QX D Cỏ và cây bụi , đv IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN Rừng cây bụi và cây CỨU DIỄN Mùn đáy THẾ SINH THÁI QX E MT E gỗ. Động, thực vật lấp đầy ao phong phú… V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 5. Các em hãy phân tích diễn thế sinh thái hình thành rừng cây gỗ lớn?
 6. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý Bài 41: I. KHÁI NIỆM VỀ DIẾN THẾ I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI. II. NGUYÊN NHÂN CỦA D i ễ n th ế sinh thái là gì? DIỄN THẾ III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ 1.Diễn thế nguyên sinh Diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự các quần xã qua các giai đoạn tương ứng 2. Diễn thế thứ sinh với sự biến đổi của môi trường. IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 7. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI. VỀ DIẾN THẾ Nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế sinh thái? II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ Nguyên nhân DTST III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ 1.Diễn thế Bên trong Bên ngoài nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh IV. TẦM QUAN Sự thích Cháy Bão Lụt Hoạt động Sự cạnh TRỌNG CỦA nghi của bừa bãi của VIỆC NGHIÊN tranh giữa CỨU DIỄN loài với con người các loài THẾ SINH THÁI môi trường V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 8. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI. VỀ DIẾN THẾ 1. Diễn thế nguyên sinh. II. NGUYÊN NHÂN CỦA Quan sát ví dụ diễn thế ở đảo DIỄN THẾ Krakatau. Em hãy cho biết xu III. CÁC DẠNG hướng biến đổi của các quần xã? DIỄN THẾ 1.Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN Quần xã TV thân Thực vật TV Tro Tảo, CỨU DIỄN đa dạng, gỗ, động thân bụi, THẾ SINH THÁI thân cỏ bụi địa y ổn định vật động vật V. KIỂM TRA Diễn thế ở đảo Krakatau ĐÁNH GIÁ
 9. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI. VỀ DIẾN THẾ 1. Diễn thế nguyên sinh. II. NGUYÊN NHÂN CỦA Diễn thế nguyên sinh là gì? DIỄN THẾ III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ Các quần xã Quần xã 1.Diễn thế biến đổi tuần Môi trường Quần xã nguyên sinh đa dạng, tự thay thế lẫn trống trơn tiên phong ổn định. nhau 2. Diễn thế thứ sinh IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 10. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý Bài 41: I. KHÁI NIỆM III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI. VỀ DIẾN THẾ 2. Diễn thế thứ sinh. II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ Em có nhận xét gì về sự biến đổi của các quần xã? III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ 1.Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN Rừng lim Rừng Trảng Trảng Trảng CỨU DIỄN nguyên THẾ SINH THÁI sau sau cây gỗ cây bụi cỏ sinh V. KIỂM TRA Diễn thế ở rừng lim Hữu Lũng. ĐÁNH GIÁ
 11. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI. VỀ DIẾN THẾ 2. Diễn thế thứ sinh. II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ Quan sát ví dụ diễn thế ở 1 rừng thông. Em hãy III. CÁC DẠNG phân tích s ự bi ế n đổ i c ủ a các qu ầ n xã? DIỄN THẾ 1.Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh IV. TẦM QUAN Rừng Cỏ dại, Rừng TRỌNG CỦA Rừng Rừng thông mầm thông một VIỆC NGHIÊN thông thông 9-10 xanh bị thông năm CỨU DIỄN tương đối, năm tuổi THẾ SINH THÁI cháy ổn định V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 12. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI. VỀ DIẾN THẾ 2. Diễn thế thứ sinh. II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ Diễn thế thứ sinh là gì? III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ 1.Diễn thế nguyên sinh QX đa dạng, Các quần xã QX đa tương đối ổn định 2. Diễn thế thứ biến đổi tuần dạng, tương sinh tự thay thế lẫn hoặc bị suy thóai đối ổn định nhau IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 13. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM Hoàn thành bảng so sánh sau? VỀ DIẾN THẾ Diễn thế Diễn thế II. NGUYÊN Kiểu DT NHÂN CỦA nguyên sinh thứ sinh DIỄN THẾ Đặc điểm ss Giai đoạn khởi III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ đầu 1.Diễn thế nguyên sinh Giai đoạn giữa 2. Diễn thế thứ sinh Giai đoạn cuối IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN Nguyên nhân THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 14. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM VỀ DIẾN THẾ Kiểu DT Diễn thế Diễn thế nguyên sinh thứ sinh II. NGUYÊN Đặc điểm ss NHÂN CỦA DIỄN THẾ Giai đoạn Từ môi trường trống Từ môi trường đã Khởi đầu trơn có 1 QXSV III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ Giai đoạn giữa Biến đổi tuần tự của Biến đổi tuần tự 1.Diễn thế các QXSV của các QXSV nguyên sinh 2. Diễn thế thứ Giai đoạn cuối QX đa dạng, tương QX đa dạng, tương đối sinh đối ổn định ổn định IV. TẦM QUAN hoặc QX bị suy thoái TRỌNG CỦA Nguyên nhân Tác động giữa MT và Do tác động bất thường của VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN QX ngoại cảnh hoặc do tác động THẾ SINH THÁI của con người V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 15. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM Quan sát 2 quá trình diễn thế sau và VỀ DIẾN THẾ cho biết chúng thuộc loại diễn thế nào? II. NGUYÊN B A NHÂN CỦA DIỄN THẾ III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ 1.Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN Diễn thế thứ sinh Diễn thế nguyên sinh CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 16. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM VỀ DIẾN THẾ IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái. II. NGUYÊN (XSGK) NHÂN CỦA DIỄN THẾ III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ 1.Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 17. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM VỀ DIẾN THẾ II. NGUYÊN Câu 1: Diễn thế sinh thái có thể hiểu là: NHÂN CỦA DIỄN THẾ a. Sự biến đổi cấu trúc quần thể. III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ b. Mở rộng phần vùng phân bố. 1.Diễn thế nguyên sinh c. Thay quần xã này bằng quần xã khác. 2. Diễn thế thứ d. Thu hẹp vùng phân bố. sinh e. Tăng số lượng quần thể. IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 18. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM VỀ DIẾN THẾ Câu 2. Việc đốt rẫy làm nương, việc trồng II. NGUYÊN rừng phi lao, bạch đàn, tràm hoa vàng, … NHÂN CỦA DIỄN THẾ thuộc loại diễn thế nào? III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ a. Diễn thế nguyên sinh. 1.Diễn thế nguyên sinh b. Diễn thế thứ sinh. 2. Diễn thế thứ sinh c. Diễn thế phân hủy. IV. TẦM QUAN d.Kh ông thuộc loại diễn thế nào TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN cả. CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 19. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM VỀ DIẾN THẾ II. NGUYÊN Câu 3: Kết quả của diễn thế sinh thái là: NHÂN CỦA DIỄN THẾ III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ a. Thay đổi cấu trúc quần xã. 1.Diễn thế b.Thiết lập mối cân bằng mới. nguyên sinh c. Tăng sinh khối. 2. Diễn thế thứ sinh d. Tăng số lượng quần thể. IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA e.Cả a và c. VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 20. Tiết 44 - Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI CHÚ Ý 41: I. KHÁI NIỆM VỀ DIẾN THẾ Câu 4: Đặc điểm cơ bản để phân biệt diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ II. NGUYÊN NHÂN CỦA sinh. DIỄN THẾ III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ a.Môi trường khởi đầu. 1.Diễn thế b.Môi trường cuối cùng. nguyên sinh c. Diễn biến diễn thế. 2. Diễn thế thứ sinh d. Điều kiện môi trường. IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA e.Tất cả đều sai. VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Đồng bộ tài khoản