Điện tử_ Chapter 12

Chia sẻ: Ta Phi Khanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:64

0
93
lượt xem
39
download

Điện tử_ Chapter 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về môn Điện tử_ Chapter " Field- Effect Transistors" dành cho các bạn học viên, sinh viên đang theo học ngành điện- điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tử_ Chapter 12

 1. Chapter 12 Field-Effect Transistors ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 2. Chapter 12 Field­Effect  Transistors  1. Understand MOSFET operation. 2. Analyze basic FET amplifiers using the load-line technique. 3. Analyze bias circuits. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 3. 4. Use small-signal equivalent circuits to analyze FET amplifiers. 5. Compute the performance parameters of several FET amplifier configurations. 6. Select a FET amplifier configuration that is appropriate for a given application. 7. Understand the basic operation of ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 4. NMOS AND PMOS TRANSISTORS ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 5. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 6. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 7. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 8. Operation in the  Cutoff Region iD = 0 for vGS ≤ Vto ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 9. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 10. Operation in the  Triode Region [ iD = K 2( vGS − vto ) v DS − v 2 DS ] W  KP K =  L  2 ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 11. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 12. Operation in the  Saturation Region iD = K ( vGS − vto ) 2 iD = Kv 2 DS ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 13. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 14. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 15. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 16. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 17. MOSFET Summary ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 18. LOAD­LINE ANALYSIS OF A  SIMPLE NMOS AMPLIFIER v DD = RD iD ( t ) + v DS ( t ) ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 19. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
 20. ELECTRICAL ENGINEERING: PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Third Edition, by Allan R. Hambley, ©2005 Pearson Education, Inc.
Đồng bộ tài khoản