intTypePromotion=3

Điện tử học : Mạch phân cực Transistor lưỡng cực nối part 7

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
11
download

Điện tử học : Mạch phân cực Transistor lưỡng cực nối part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điện tử học : mạch phân cực transistor lưỡng cực nối part 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tử học : Mạch phân cực Transistor lưỡng cực nối part 7

  1. b.Cổng NOR họ DTL VCC Gồm cổng NOT+ OR + RC D1 F  AB Vo RB D3 A F Q D2 R1 A B B A F B F 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
  2. • Phân giải cổng OR VCC B A Vo + RC D1 2 diod ngưng, 0V 0V Vcc Vo =5V RB D3 Q ngưng A F Q D1 dẫn, Q dẫn 0V 5V 0,2V D2 R1 B 5V 0V 0,2V D2 dẫn, Q dẫn 5V 5V 0,2V 2 diod dẫn,Qdẫn
  3. 4.Cổng Logic họ TTL a .Cổng NOR +VCC  Khi A=B=0Q1,Q2 ngưng 5V  Vo = Vcc= VoH = logic 1 RC  Khi A=Vcc , B=0 Q1 dẫn , Q2 ngưng  Vo  Vo=O,2V = VoL = logic 0 F  KHi A=0,B=Vcc  Q! ngưng, A RB B RB Q2 dẫn  Q1 Q2  Vo= 0,2V = VoL=logic 0  Khi A=B=VCC  Q1, Q2 dẫn  Vo=0,2V = VoL = logic 0
  4. b. Cổng NAND ngõ ra đơn cực • Mạch đơn giản ( xem hình ở sau) • Hiện nay ít sử dụng • Cách hoạt động:  A=B=0V : Q1 dẫnQ2 ngưngVo =5V=1  A=5V,B=0V: Q1 dẫnQ2 ngưng Vo=5V  A=0V,B=5V: Q1 dẫnQ2 ngưng Vo=5V  A=B =5V: Q1 ngưngQ2 dẫnVo=0,2V

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản