intTypePromotion=3

Điêu khắc cổ truyền - Tìm hiểu các nghề thủ công: Phần 1

Chia sẻ: 10 10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
31
lượt xem
12
download

Điêu khắc cổ truyền - Tìm hiểu các nghề thủ công: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền: Phần 1 của Chu Quang Chứ giới thiệu tới người đọc những nội dung kiến thức về nghề đúc đồng, những thành tựu đúc đồng trong lịch sử, kỹ thuật đúc đồng, một số đồ đồng nghệ thuật đặc biệt, nghề chạm khắc gỗ, chạm khắc gỗ trong lịch sử, các làng nghề và tổ nghề mộc chạm, sản phẩm của nghệ thuật chạm gỗ công nghệ nhà nghề. Mời các bạn cùng đón đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điêu khắc cổ truyền - Tìm hiểu các nghề thủ công: Phần 1

 1. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 2337.pdf at Fri Mar 23 09:55:48 ICT 2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản