intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều trị rối loạn bề mặt nhãn cầu nặng hai mắt bằng ghép tấm biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy

Chia sẻ: Thôi Kệ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

54
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ kinh nghiệm lâm sàng trong điều trị các bệnh lý bề mặt nhãn cầu và những thành tựu bước đầu của công nghệ nuôi cấy tế bào của Bộ môn Mô - Phôi trường đại học Y Hà Nội, tác giả đã phối hợp nghiên cứu ghép tấm biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy nhằm mục tiêu: đánh giá kết quả ghép tấm biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy trên thỏ thực nghiệm và ứng dụng điều trị cho một số bệnh nhân có rối loạn nặng bề mặt nhãn cầu 2 mắt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị rối loạn bề mặt nhãn cầu nặng hai mắt bằng ghép tấm biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC<br /> <br /> ðIỀU TRỊ RỐI LOẠN BỀ MẶT NHÃN CẦU NẶNG HAI MẮT<br /> BẰNG GHÉP TẤM BIỂU MÔ NIÊM MẠC MIỆNG NUÔI CẤY<br /> Nguyễn Thị Thu Thủy1, Nguyễn Thị Bình2, Hoàng Thị Minh Châu1<br /> 1<br /> Bệnh viện Mắt Trung ương, 2Trường ðại học Y Hà Nội<br /> <br /> Rối loạn nặng b ề mặt nhãn cầu 2 mắt do suy giảm toàn bộ tế b ào gốc vùng rìa là một thách thức trong<br /> nhãn khoa do ñiều trị và tiên lượng còn rất khó khăn. Sử dụng tấm biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy thay<br /> thế biểu mô giác mạc là giải pháp mới ñã áp dụng thành công trên thế giới, ñem lại nhiều hứa hẹn trong ñiều<br /> trị b ệnh lý này. Nghiên cứu nhằm ñánh giá kết quả ghép tấm biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy trên thỏ<br /> thực nghiệm và ứng dụng ñiều trị cho một số b ệnh nhân có rối loạn nặng b ề mặt nhãn cầu 2 mắt. Trên thực<br /> nghiệm, nuôi cấy và ghép tự thân thành công tấm b iểu mô niêm mạc miệng cho 15 thỏ, 14 thỏ kết quả tốt, 1<br /> thỏ kết quả khá. Trên lâm sàng, nuôi cấy và ghép tự thân cho 20 ca rối loạn bề mặt nhãn cầu 2 mắt, trong<br /> ñó 3 ca phẫu thuật 2 lần, có 14 ca thành công, 2 ca tấm b iểu mô b ị tiêu hủy do tổn thương ngấm sâu vào nội<br /> nhãn, 4 ca tân mạch xâm lấn tới trung tâm giác mạc. Ghép tấm b iểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy là<br /> phương pháp an toàn, hiệu quả trong kiến tạo b ề mặt nhãn cầu.<br /> <br /> Từ khóa: Bề mặt nhãn cầu, tấm biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy<br /> <br /> <br /> I. ðẶT VẤN ðỀ<br /> mạc cho tới nay vẫn là thách thức ñối với các<br /> Bề mặt nhãn cầu ñóng vai trò quan trọng nhà nhãn khoa do ñiều trị và tiên lượng còn<br /> trong việc bảo vệ nhãn cầu, duy trì sự trong khó khăn.<br /> suốt của giác mạc, ñảm bảo chức năng thị<br /> Với những bệnh nhân rối loạn bề mặt nhãn<br /> giác. Bề mặt nhãn cầu ñược ổn ñịnh nhờ sự<br /> cầu ở một mắt, phẫu thuật ghép tế bào gốc tự<br /> toàn vẹn của các yếu tố cấu thành bao gồm<br /> thân từ vùng rìa của mắt lành là phương pháp<br /> biểu mô kết mạc, giác mạc, biểu mô vùng rìa<br /> và phim nước mắt. ñiều t rị tối ưu ñã ñược áp dụng t hành công<br /> trên thế giới, ở Việt Nam ñã có những kết quả<br /> Trong các rối loạn bề mặt nhãn cầu sau<br /> bước ñầu khả quan. Các bệnh nhân có rối<br /> viêm nhiễm giác mạc k éo dài, bỏng, pemphi-<br /> loạn nặng xảy ra ở cả 2 mắt không áp dụng<br /> goid, hội chứng Stevens – Johnson, … t ổn<br /> ñược phương pháp này do không còn tế bào<br /> thương xảy ra do suy giảm trầm trọng tế bào<br /> gốc tự thân, ñể ñiều trị có thể tiến hành ghép<br /> gốc vùng rìa của biểu mô giác mạc. Biểu hiện<br /> tế bào gốc dị thân song phải phối hợp các<br /> của các rối loạn này là sự xâm lấn của biểu<br /> thuốc ức chế miễn dịch toàn thân kéo dài ñể<br /> mô kết mạc, tổ chức xơ và tân mạch vào giác<br /> chống thải ghép, dẫn tới nguy cơ cao cho tổn<br /> mạc làm giảm thị lực có thể dẫn tới mù lòa [1;<br /> hại chức năng gan, thận, nguy cơ nhiễm trùng<br /> 2]. Rối loạn bề mặt nhãn cầu nặng khi có suy<br /> toàn thân, tại chỗ. Với sự phát triển mạnh mẽ<br /> giảm toàn bộ 360° tế bào gốc vùng rìa giác<br /> của công nghệ nuôi cấy tế bào, các nhà khoa<br /> học trên t hế giới ñã sử dụng biểu mô niêm<br /> ðịa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Thu Thủy – khoa Kết giác mạc miệng nuôi cấy làm nguồn cung cấp tế<br /> mạc, bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hà Nội.<br /> bào biểu mô tự thân ñể thay thế cho biểu mô<br /> Email: thuyoph@gmail.com<br /> Ngày nhận: 03/12/2014 giác mạc trong việc kiến tạo bề mặt nhãn cầu<br /> Ngày ñược chấp thuận: 18/5/2015 [3 - 7].<br /> <br /> <br /> 64 TCNCYH 93 (1) - 2015<br /> TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC<br /> <br /> Từ kinh nghiệm lâm sàng trong ñiều trị các miệng theo quy trình của Lab nuôi cấy mô –<br /> bệnh lý bề mặt nhãn cầu và nhữ ng thành tựu Bộ môn Mô phôi, Trườ ng ðại học Y Hà Nội.<br /> bước ñầu của công nghệ nuôi cấy tế bào của Sau 2 tuần nuôi cấy thu ñược 2 tấm biểu mô<br /> Bộ môn Mô - Phôi trường ðại học Y Hà Nội, niêm mạc miệng , 1 tấm dùng ñể ñịnh danh, 1<br /> chúng tôi ñã phối hợ p nghiên cứu ghép tấm tấm ghép tự thân cho thỏ.<br /> biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy nhằm mục Quy trình phẫu t huật: mở kết mạc rìa 360º,<br /> tiêu: ðánh giá kết quả ghép tấm biểu mô niêm phẫu tíc h xơ dưới kết mạc. Gọt bỏ tổ chức<br /> mạc miệng nuôi cấy trên thỏ thực nghiệm và màng xơ mạc h trên giác mạc và vùng rìa. Trải<br /> ứng dụng ñiều trị cho một số bệnh nhân có rối tấm biểu mô nuôi cấy trên bề mặt nhãn cầu.<br /> loạn nặng bề mặt nhãn cầu 2 mắt. Khâu c ố ñịnh bằng chỉ 10/0 mũi rời quanh rìa.<br /> Nhuộm Fluorescein kiểm tra ñộ toàn vẹn c ủa<br /> II. ðỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> tấm biểu mô.<br /> 1. ðối tượng ðánh giá sau mổ toàn trạng của thỏ, tình<br /> trạng mắt thỏ ở các thời ñiểm sau ghép 7<br /> - 15 thỏ thực nghiệm khỏe mạnh chủng<br /> ngày, 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 180 ngày,<br /> Orytolagus Cuniculus, trọng lượng 2 ± 0,2 kg<br /> dựa trên tiêu chí ñộ trong và áp của tấm biểu<br /> ñược nuôi cùng ñiều kiện phòng thí nghiệm.<br /> mô, sự toàn vẹn của bề mặt nhãn cầu và tân<br /> - 12 bệnh nhân rối loạn bề mặt nhãn cầu<br /> mạch giác mạc.<br /> nặng 2 mắt ñược ñiều trị tại khoa Kết giác<br /> Tiến hành giết thỏ theo từng lô ở từng thời<br /> mạc – Bệnh viện Mắt Trung ương từ 01/2009<br /> ñiểm theo dõi ñể kiểm tra cấu trúc vi thể và<br /> ñến 05/2013.<br /> siêu vi của giác mạc thỏ sau khi ghép.<br /> Tiêu chu(n l+a ch-n b/nh nhân: các<br /> bệnh nhân rối loạn nặng bề mặt nhãn cầu, Trên b/nh nhân<br /> <br /> không nhiễm trùng, ñã ñiều trị qua giai ñoạn Sinh thiết niêm mạc miệng: gây tê tại chỗ<br /> viêm cấp, xơ mạch xâm lấn toàn bộ giác mạc dưới niêm mạc, sinh thiết 1 mảnh niêm mạc<br /> hoặc tổn thương biểu mô khó hàn gắn, bệnh mặt trong vùng giữa má ñường kính 3 mm.<br /> nhân ñồng ý tham gia nghiên cứu. Nuôi cấy tạo tấm biểu mô t heo quy trình c ủa<br /> Tiêu chu(n lo3i tr6: bất thường mi mắt bộ môn Mô phôi – Trường ðại học Y Hà Nội.<br /> như quặm, biến dạng hay hở mi, có hiện Sau 2 tuần nuôi cấy thu ñược 2 tấm biểu mô<br /> tượng sừng hóa bề mặt nhãn cầu. niêm mạc miệng, 1 tấm dùng ñể ñịnh danh, 1<br /> 2. Phương pháp tấm ghép tự thân cho bệnh nhân.<br /> Quy trình phẫu t huật: mở kết mạc rìa 360º,<br /> Thi7t k7: nghiên cứu thực nghiệm và lâm<br /> phẫu tíc h xơ dưới kết mạc. Gọt bỏ tổ chức<br /> sàng, tiến cứu<br /> màng xơ mạc h trên giác mạc và vùng rìa. Trải<br /> Các b;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2