Digital Signal Processing Handbook P2

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
58
lượt xem
12
download

Digital Signal Processing Handbook P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A function containing variables and their derivatives is called a differential expression, and an equation involving differential expressions is called a differential equation. A differential equation is an ordinary differential equation if it contains only one independent variable; it is a partial differential equation if it contains more than one independent variable. We shall deal here only with ordinary differential equations. In the

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Digital Signal Processing Handbook P2

Đồng bộ tài khoản