Digital Signal Processing Handbook P37

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
44
lượt xem
7
download

Digital Signal Processing Handbook P37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Time-frequency representations (TFR) combine the time-domain and frequency-domain representations into a single framework to obtain the notion of time-frequency. TFR offer the time localization vs. frequency localization tradeoff between two extreme cases of time-domain and frequency-domain representations. The short-time Fourier transform (STFT) [1, 2, 3, 4, 5] and the Gabor transform [6] are the classical examples of linear time-frequency transforms which use time-shifted and

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Digital Signal Processing Handbook P37

Đồng bộ tài khoản