Digital Signal Processing Handbook P40

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
36
lượt xem
10
download

Digital Signal Processing Handbook P40

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PCM Bit Rates Typical audio signal classes are telephone speech, wideband speech, and wideband audio, all of which differ in bandwidth, dynamic range, and in listener expectation of offered quality. The quality of

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Digital Signal Processing Handbook P40

Đồng bộ tài khoản