Digital Signal Processing Handbook P8

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
68
lượt xem
12
download

Digital Signal Processing Handbook P8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Overlap-Add and Overlap-Save Methods for Fast Convolution 8.3 8.4 Block Convolution Block Recursion Overlap-Add • Overlap-Save • Use of the Overlap Methods Short and Medium Length Convolution The Toom-Cook Method • Cyclic Convolution • Winograd Short Convolution Algorithm • The Agarwal-Cooley Algorithm • The Split-Nesting Algorithm 8.5 8.6 8.7 8.8 Multirate Methods for Running Convolution Convolution in Subbands Distributed Arithmetic Multiplication is Convolution • Convolution is Two Dimensional • Distributed Arithmetic by Table Lookup Ivan W. Selesnick Polytechnic University Fast Convolution by Number Theoretic Transforms Number Theoretic Transforms C. Sidney Burrus Rice University 8.9...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Digital Signal Processing Handbook P8

Đồng bộ tài khoản