Đình chỉ hoạt động trường cao đẳng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
5
download

Đình chỉ hoạt động trường cao đẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đình chỉ hoạt động trường cao đẳng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đình chỉ hoạt động trường cao đẳng

  1. Đình chỉ hoạt động trường cao đẳng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Dự kiên 15 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Vụ Tổ chức cán bộ nhận toàn bộ hồ sơ, biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản thẩm định, ý kiến của các đơn vị có liên quan, kết luận thẩm định do Vụ Kế hoạch – Tài chính bàn giao; dự 1. Bước 1 thảo quyết định, lập tờ trình Bộ trưởng duyệt và ký quyết định đình chỉ hoạt động trường cao đẳng; đóng dấu quyết định; phát hành. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình báo cáo về lý do đình chỉ hoạt động trường cao đẳng. Công văn ý kiến và kiến nghị về trường của Bộ chủ quản (nếu là trường 2. thuộc các Bộ, ngành), của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu là trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và Công văn ý
  3. Thành phần hồ sơ kiến và kiến nghị về trường của UBND tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở. 3. Biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản thẩm định. Ý kiến của các đơn vị thành viên hội đồng thẩm định và các đơn vị có liên 4. quan. 5. Văn bản kết luận thẩm định. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
Đồng bộ tài khoản