ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH - KHO LẠNH, chương VI

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
440
lượt xem
208
download

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH - KHO LẠNH, chương VI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc tính toán cách nhiệt, cách ẩm cho kho bảo quản đông nhằm mục đích: - Hạn chế dòng nhiệt truyền từ bên ngoài qua kết cấu bao che vào kho lạnh. - Tránh ngưng ẩm trên bề mặt ngoài của vách vào trong kho lạnh. Tính toán chiều dày cách nhiệt, cách ẩm: Chiều dày cách nhiệt được tính theo công thức... - độ dày yêu cầu lớp cách nhiệt, m. - hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt, W/mK. K - hệ số truyền nhiệt qua kết cấu bao che, W/m2K - hệ số tỏa nhiệt của môi trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH - KHO LẠNH, chương VI

  1. CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN CÁCH NHIỆT, CÁCH ẨM VÀ KIỂM TRA ĐỌNG SƯƠNG Việc tính toán cách nhiệt, cách ẩm cho kho bảo quản đông nhằm mục đích: - Hạn chế dòng nhiệt truyền từ bên ngoài qua kết cấu bao che vào kho lạnh. - Tránh ngưng ẩm trên bề mặt ngoài của vách vào trong kho lạnh. Tính toán chiều dày cách nhiệt, cách ẩm: Chiều dày cách nhiệt được tính theo công thức: 1 1 n  1  CN  CN  (  i  )  ,m K 1 i 1 i  2 Trong đó:  CN - độ dày yêu cầu lớp cách nhiệt, m. CN - hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt, W/mK. K - hệ số truyền nhiệt qua kết cấu bao che, W/m2K.
  2. 1 - hệ số tỏa nhiệt của môi trường bên ngoài tới vách, W/m2K. 2 - hệ số tỏa nhiệt của vách buồng lạnh vào buồng lạnh, W/m2K. i - bề dày lớp vật liệu thứ i, m. i - hệ số dẫn nhiệt của lớp vật liệu thứ i, W/mK. Do trần kho có mái che và nền kho lạnh có con lươn thông gió nên ta lấy hệ số truyền nhiệt của nền và trần kho bằng hệ số truyền nhiệt của vách kho. Vì vậy ta xác định chiều dày cách nhiệt chung cho cả tường, trần và nền. Ở đây ta chọn vật liệu cách nhiệt cho kho là các tấm panel tiêu chuẩn (panel có tác dụng cách nhiệt, cách ẩm). Bảng 2 - 2 Các thông số các lớp vật liệu của tấm panel tiêu chuẩn, [TL-4, 52]. Vật liệu Chiều dày, m Hệ số dẫn nhiệt, W/mK Polyurethane  CN (0,023 ÷ 0,03) Tôn lá 0,0006 45,36 Sơn bảo vệ 0,0005 0,291
  3. Nhiệt độ không khí trong kho tb = -200C, không khí trong kho đối lưu cưỡng bức vừa phải. Chọn hệ số dẫn nhiệt của polyurethan CN =0,025W/mK Tra bảng ta được: K = 0,021 W/m2K, [Bảng 3-3, TL2, 84]. 2 1  23,3 W/m K ;  2  9 W/m2K, [Bảng 3-7, TL2, 86]. Thay số: 1 1 2.0,0006 2.0,0005 1  CN  0,025 (    )   0,1152m  115.2mm 0,21 23,3 45,36 0,291 9 Chiều dày panel phải chọn:  panel  0,1152  2.0,0006  2.0,0005  0,1174m  117,4mm Ta chọn chiều dày panel tiêu chuẩn:  panelTC  125mm Khi đó chiều dày cách nhiệt thực của panel là:  CNthuc  0,125  (2.0,0006  2.0,0005)  0,1228m Hệ số truyền nhiệt thực của vách khi đó là: 1 K th  1 2.0,0006 2.0,0005 0,1228 1  0,198 W/m2K     23,3 45,36 0,291 0,025 9 Kiểm tra đọng sương trên bề mặt ngoài của vách: Điều kiện để vách ngoài không bị đọng sương là Kth ≤ Ks Trong đó: Kth - hệ số truyền nhiệt thực, Kth = 0,198 W/m2K. Ks - hệ số truyền nhiệt đọng sương, được tính theo công thức:
  4. t1  t s 35,9  30 2 K s  0,95.1  0,95.23,3  2,33 W/m K t1  t 2 35,9  (20) Trong đó: 1 - hệ số tỏa nhiệt của môi trường bên ngoài bề mặt tường kho, W/m2K. t1 - nhiệt độ không khí bên ngoài kho, 0C. t2 - nhiệt độ không khí bên trong kho, 0C. ts - nhiệt độ điểm đọng sương, 0C. Các thông số khí tượng ở Sóc Trăng t1 = 35,90C, 1  77% . Tra đồ thị i-d của không khí ẩm ta có: ts = 300C. Nhận xét: Ks > Kt. Vì vậy vách ngoài kho lạnh không bị đọng sương. 2.11 CẤU TRÚC CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG Trong hệ thống các đường ống cách nhiệt chủ yếu các đường ống có nhiệt độ thấp như đường ống hút về máy nén hạ áp và máy nén cao áp , bình trung gian. Vật liệu dùng để cách nhiệt đường ống là polyurethan, cách ẩm thì ta sử dụng tôn mỏng bọc ở ngoài cùng. Với mỗi loại đường ống khác nhau thì chiều dày lớp cách nhiệt cũng khác nhau, nó phụ thuộc vào nhiệt độ môi chất trong mỗi ống và phụ thuộc vào đường kính của đường ống. Việc tính toán chiều dày cách nhiệt, ứng với mỗi đường ống sẽ được trình bày ở phần lắp đặt hệ thống sau khi ta đã chọn được đường 1 1 - Lớp tôn ngoài cùng kính của ống dẫn môi chất. 2 2 - Lớp cách nhiệt polyurethane 3 3 - Đường ống dẫn môi chất
  5. Hình 2-7 : Cấu trúc cách nhiệt đường ống môi chất
Đồng bộ tài khoản