Đồ án môn học - Thiết kế máy điện

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

2
665
lượt xem
297
download

Đồ án môn học - Thiết kế máy điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU: • Công suất định mức : 400 kVA • Điện áp định mức • Tổn hao không tảI • Điện áp ngắn mạch NỘI DUNG TÍNH TOÁN: • Tinhd toán kích thước chủ yếu • Tính toán dây quấn CA,HA • Tính toán mạch từ • Tính toán các tham số ngắn mạch,không tải • Tính toán nhiệt • Bản vẽ tổng lắp ráp. :15/0,4 kV đấu Δ /yo-11 : 840 W : 4% • Tổm hao ngắn mạch : 5750W • Đặc điểm:Đặt ngoài trời,làm việc liên tục,làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học - Thiết kế máy điện

 1. Đồ án môn học Thiết kế máy điện ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU: • Công suất định mức : 400 kVA • Điện áp định mức :15/0,4 kV đấu Δ /yo-11 • Tổn hao không tảI : 840 W • Tổm hao ngắn mạch : 5750W • Điện áp ngắn mạch : 4% • Đặc điểm:Đặt ngoài trời,làm việc liên tục,làm lạnh bằng dầu. NỘI DUNG TÍNH TOÁN: • Tinhd toán kích thước chủ yếu • Tính toán dây quấn CA,HA • Tính toán mạch từ • Tính toán các tham số ngắn mạch,không tải • Tính toán nhiệt • Bản vẽ tổng lắp ráp. 1 Đại học Bách khoa Hà Nội
 2. Đồ án môn học Thiết kế máy điện CHƯƠNG I :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC Máy biến áp điện lực là thiết bị chủ yếu của công mghiệp điện lực.Theo sự phát triển của xã hội và hiện đại hóa của đất nước,qui mô của lưới điện quốc gia ngày càng được mở rộng và số lượng máy biến áp ngày càng lớn,yêu cầu kĩ thuật máy biến áp ngày càng cao.Trong quá trình truyền tải để giảm tổn thất điện năng thì điện áp phải được nâng và hạ xuống 4 đến 5 lần.Do vậy tổng công suất của máy biến áp lớn hơn gấp 6 đến 8 lần công suất của nhà máy điện. Ngày nay hiệu suất của máy biến áp được nâng lên rất cao,từ 98 đến 99%,nhưng do số lượng máy biến áp trong hệ thống điện rất lớn nên tổn hao này cũng đáng kể,vì vậy cần phải giảm đến mửc thấp nhất có thể tổn hao trong máy biến áp nhất là tổn hao không tải. Trong quá trình chế tạo thì những máy biến áp cỡ vùa và nhỏ được chế tạo thành loại ba pha.Còn những máy biến áp cơ lớn được chế tạo thành loại một pha sau đó được ghép lại thành tổ máy biến áp ba pha. Công suất máy biến áp ngày càng lớn.Trên thế giới đã chế tạo được máy biến áp ba pha có công suât đến một triệu kVA và điện áp tới 1150 kV.Để đảm bảo chất lượng cung cấp điện năng thông thường thì máy biến áp được chế tạo sao cho có thể điều áp được dưới tải.Máy biến áp được chế tạo với vật liệu có từ tính tốt,có suất tổn hao thấp,độ từ thẩm cao,ngoài ra còn được cải tiến cách làm mát và dùng những vật liệu kết cấu nhẹ và bền. Có thể nói rằng sự phát triển của công nghệ chế tạo máy điện nói chung và công nghệ chế tạo máy biến áp nói chung đã có những sự phát triển vượt bậc 2 Đại học Bách khoa Hà Nội
 3. Đồ án môn học Thiết kế máy điện đã tạo ra những máy có công suất lớn,điện áp cao nhưng có kích thước giảm đáng kể. CHƯƠNG 2 :TÍNH TOÁN CÁC KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU 1.Tính toán các tham số cơ bản 1.Công suất trên mỗi pha của máy biến áp: Sp 400 S 'p = = = 133,3 kVA 3 3 2.Dòng điện định mức trên một pha máy biến áp: Dòng điện định mức phía cao áp của máy biến áp: S p .103 400.103 I1= = = 26,7 A U1 3.15.103 Dòng điện định mức thứ cấp máy biến áp: S p .103 400.103 I2= = = 577,3 A 3.U 2 3.0, 4.103 3.Điện áp các pha của máy biến áp: Điện áp bên cao áp của máy biến áp: Uf1=U1=15000 V Điện áp bên hạ áp của máy biến áp: U2 0,4.10 3 Uf2= = = 230,94 V 3 3 4.Điện áp thử nghiệm của dây quấn máy máy biến áp. Theo TCVN ta có điện áp thử nghiệm của máy biến áp: Dây quấn cao áp của biến áp: Với U1=15 kV thì ta có Ut=38 kV Dây quấn hạ áp của biến áp : Với U2=0,4 kV ta có Ut=5 kV 3 Đại học Bách khoa Hà Nội
 4. Đồ án môn học Thiết kế máy điện 5.Kiểu dây quấn trong máy biến áp Theo phụ lục XV ta có : Với dây quấn cao áp điện áp U1=15 kV và dòng điện I1= 27,6 A.ta chọn loại dây xoắn ốc liên tục. Với dây quấn hạ áp U2=0,4 kV và dòng điện I2=577,3 A,ta chọn dây loại xoắn ốc mạch đơn 6.Xác định các tham số tính kích thước chủ yếu Hệ số aR Ta có : a1 + a 2 aR= a12 + 3 Hệ số aRphụ thuộc vào kích thước cụ thể của máy biến áp,của dây quấn HA và CA,do đó chỉ khi bố trí xong dât quấn mới có thể xác định chính xác.Khoảng cách cách điện giữa dây quấn CA và HA là a12 được chọn theo điện áp thử nghiệm của cuộn CA. Tra theo bảng XIV-2 TKMĐ ta có: Công Điện áp Cuộn CA đến Giữa cuộn CA Giữa hai cuộn Đầu suất thử Ut gông,cm với HA,cm CA,cm thừa,cm MBA của cuộn l02 δd a12 δ 12 a22 δ 22 ld2 Sp CA kV kVA 400 25 3,0 - 0,9 0,3 1,0 - 1,5 a1 + a 2 Lấy sơ bộ : = k 4 S ' p .Trong đó k là hệ số phụ thuộc vào dung lượng 3 máy biến áp, vật liệu làm dây quấn CA và tổn hao ngắn mạch trong MBA.Theo bảng 13.2 TKMĐ ta chọn được k=0,58. 4 Đại học Bách khoa Hà Nội
 5. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Thay ta có: a1 + a 2 = k 4 S ' p = 0,58. 4 133,3 = 1,97 cm 3 Vậy ta có: aR=2+1,97=3,97 cm Điện áp ngắn mạch tác dụng: Pn 5750 unr = = .100 = 1, 43 % 10S P 10.400 Điện áp ngắn mạch phản kháng: unx = u 2 n − u 2 nr = 42 − 1, 432 = 3,74 % Hình dáng sơ bộ của máy biến áp như hình vẽ: Hệ thống mạch từ sủ dụng hệ thống ba pha ba trụ có mối ghép chéo góc,ghép thẳng với trụ giữa. 5 Đại học Bách khoa Hà Nội
 6. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Trụ được ghép bằng băng đai và gông dùng sắt góc ép lại.Thép dùng làm lõi sắt là thép cán nguội đẳng hướng 3407 dày 0,3 mm.Lấy mật độ từ cảm trong trụ BT=1,75 T. Theo bảng 13.2 với SP=400 kVA thì trụ có 6 bậc,hệ số điền đầy kd=0,926. Hệ số ép chặt kc=0,95 ta có hệ số lợi dụng: ke=kd.kC=0,95.0,926=0,88 Chọn các bậc của gông là 7.Theo phần phụ lục XVII-2 TKMĐ ta có: Hệ số của gông kG=1,02.Trông đó kG là tỉ số thiết diện giữa gông và trụ.Vì vậy ta có mật độ từ cảm trong gông BG=BT/1,02=1,75/1.02=1,029 T. Số khe hở trong mạch từ gồm 4 rãnh chéo ở 4 góc và 3 rãnh vuông ở trụ giữa.Mật độ từ thông trong rãnh vuông góc là: B"R=BT= 1,75 T Từ thông trong rãnh chéo là: B'K= BT / 2 = 1, 75 / 2 =1,24 T Theo bảng V-4 ta có tổn hao trong thép : +Tổn hao trong trụ pFeT=1,238 W/kg +Tổn hao trong gông pFeG=0,574 W/kg +Tổn hao từ hóa trong trụ qT =1,956 VA/kg +Tổn hao từ háo trong gông qG =1,575 VA/kg Tổn hao từ hóa trong khe hở không khí: +Tổn hao từ hóa trong khe hở vuông góc q"K= 0,61 VA/cm 2 2 +Tổn hao từ hóa trong khe hở chéo q'K = 0,0956 VA/ cm Theo bảng 13.7 ta có hệ số tổn hao phụ kf=0,91 khi ngắn mạch.Theo bảng 13.5 và 13.6 ta có được hằng số đối với dây đồng là a=1,4 và b= 0,28.Ta lấy hệ số kR=0,95 là hệ số ép chặt. 6 Đại học Bách khoa Hà Nội
 7. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Hệ số β = 1,8 – 2,4. *Ta tiến hành tính toán các hệ số cơ bản : Hệ số A: S 'P aR k R 133,3.3,97.0,95 A=16. 4 2 = 16. 4 = 16,51 fU nx B T k2l 50.3, 74.1, 752.0,882 Hệ số A1 : A1= 5, 66.10−2.a. A3 .k1 = 5, 66.10−2.1, 4.16, 513.0,88 = 313,81 kg A2= 3, 6.10−2. A2 .k1 .l0 = 3, 6.10−2.16,512.0,88.3 = 25,9 kg Trong công thức trên l0 là khoảng cách từ cuộn cao áp đến gông.Tra bảng ta có được l0=5 mm B1 = 2, 4.10−2.k1 .kG . A3 .(a + b + c ) = 2, 4.10−2.0,88.1, 02.16,513.(1, 4 + 0, 28 + 0, 411) = 202, 72 B2= 2, 4.10−2.k1 .kG . A2 .(a12 + a22 ) = 2, 4.10−2.0,88.1, 02.16,512.(2, 7 + 3, 0) = 33, 47 kg S P .a 2 C1= K dq 2 =, k f .K L .B 2 T u nr . A 2 400.1, 42 = 2, 46.102. = 498, 49 kg 6,91.0,882.1, 752.1, 43.16,512 Pn M= 0,2453.10 −4.k n 2 .k f .k R . = a. A 5750 = 0, 2453.10−4.45,862.0,91.0,95. = 11,8 MPa 1, 4.16,51 Trong công thức trên thì: −π .u nr 100 k n = 1,41. (1 + e u nx )= un −π .1,43 100 1, 41. .(1 + e 3,74 ) = 45,86 4 2 A2 + B 2 2 25,9 + 33, 47 B= = = 0,19 3 B1 3 202,72 7 Đại học Bách khoa Hà Nội
 8. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Chọn tỉ giá giữa dây đồng PVB và thép 3404 là kFe,Cu=2,21 A1 313,81 C= = = 0,52 3.B1 3.202, 72 Chọn kcđ=1,06 ta có : 2 C1 2 65,98 D= .k Fe,Cu .kcd = . .2,21.1,06 = 0, 22 3 D1 3 466,13 Ta có đẳng thức : x5+Bx4-Cx-D=x5+0,328.x4-0,554x-0,22 Theo phương trình trên ta có β min = 1,90 Trọng lượng tôn Silic của các góc gông: Gg=0,493.10-2.kl.kG.A3x3= =0,493.10-2.0,88.1,02.16,513.x3=19,91x3 Thiết diện của trụ lõi sắt : ST=0,785.kl.A2.x2= =0,785.0,88.16,512.x2=188,3x2 Thiết diện khe hở vuông góc : S”K=ST=188,3.x2 Thiết diện khe hở chéo: S’K=ST. 2 =188,3. 2 .x2= =266,3.x2 Tổn hao không tải trong máy biến áp : P0=k’F(pTGT+pG.GG)= =1,25(1,238.GT+0,574.GG)=1,54GT+0,717GG 8 Đại học Bách khoa Hà Nội
 9. Đồ án môn học Thiết kế máy điện β 1.8 2 2.2 2.4 2.153 x= 4 β 1.158292185 1.18920712 1.217883286 1.24466595 1.211326 x2 = 4 β 2 1.341640786 1.41421356 1.483239697 1.54919334 1.46731 3 x = 4 β3 1.554012038 1.68179283 1.806412836 1.92822821 1.777391 A1/x=313.81/x 270.9247321 263.881704 257.6683691 252.123872 259.0632 A2x2=25.9.x2 34.74849637 36.6281313 38.41590816 40.1241075 38.00334 GT=A1/x+ A2x2 305.6732285 300.509835 296.0842773 292.24798 297.0666 B1x3=202.72.x3 315.0293204 340.933043 366.1960101 390.890422 360.3127 2 2 B2x =33.47.x 44.90471712 47.3337279 49.64403267 51.851501 49.11088 3 2 GG= B1x + B2x 359.9340376 388.266771 415.8400428 442.741923 409.4236 GFe=GT+GG 665.607266 688.776606 711.9243201 734.989902 706.4902 3 Gg=52,35.x 30.94037969 33.4844953 35.96567957 38.3910236 35.38786 P0=1,7GT+1,563GG 728.8094768 741.172421 754.1270977 767.507847 751.0393 Q0=2,445GT+1,969GG 4663.655898 4965.56506 5261.140361 5550.95091 5192.218 +97,8Gg+136,5x2 i0x=Q0/10SP 1.165913975 1.24139126 1.31528509 1.38773773 1.298054 2 Gdq=C1/x 474.3818214 450.038111 429.0945025 410.826708 433.7528 GCu=1,66Gdq 787.4738236 747.063264 712.2968741 681.972336 720.0296 9 Đại học Bách khoa Hà Nội
 10. Đồ án môn học Thiết kế máy điện kCùeGCu=2,21GCu 1740.31715 1651.00981 1574.176092 1507.15886 1591.265 C’td=GFe+kCuFeGCu 1742.11715 1653.00981 1576.376092 1509.55886 1593.418 J=0,91.5750/2,4Gdq 3.143803514 3.20102184 3.254096592 3.3036668 3.44196 3 ∂ cp =M.x 14.23475027 15.4052223 16.54674158 17.6625704 16.2809 d=A.x 19.12340398 19.6338095 20.10725305 20.5494349 19.99899 d12=ad=1,4d 26.77276557 27.4873333 28.15015426 28.7692089 27.99859 l= π d12/β 46.70360216 43.1551132 40.17794745 37.6397149 40.83398 2a2=bd 5.354553114 5.49746665 5.630030853 5.75384177 5.599717 C=d12+a12+2a2+a22 37.82731868 38.6847999 39.48018512 40.2230506 39.2983 Ta thấy rằng giá thành thấp nhất của máy biến áp khi β nằm trong khoảng 1,8 đến 2,4.Khi đó ta có đường kính của trụ nằm trong khoảng 19,21đến 20,54 cm.Trong khoảng đường kính đó các thông số đạt yêu cầu.Ta chọn đường kính trụ d=20 cm.Khi đó ta có x=1,211 vậy β =2,153 Thiết diện lõi sắt của mạch từ: ST=188,3.x2=188,3.1,2112=276,14 cm2 Đường kính trung bình của lõi sắt: d12=a.A.x=1,4.16,51.1,211=28 cm Chiều cao dây quấn của máy biến áp: π d12 π .28 L= = =40,85 cm β 2,153 Chiều cao của trụ lõi sắt: lT =l +2.l0=40,83+2.3=43,13 cm 10 Đại học Bách khoa Hà Nội
 11. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Khoảng cách giữa các trụ và lõi sắt : C = d12+a12+2a2+a22 = 41,1 cm Điện áp trên một vòng dây: UV= 4,44.f.BT.ST.10-4= = 4,44.50.1,75.276,1410-4=10,72 V Trọng lượng sắt của máy biến áp: GFe=706,49 kg Trọng lượng đồng trong máy biến áp: Gdq=433,38 kg Mật độ dòng điện trong máy biến áp: J = 3,44A/mm2 Ứng suất trong dây quấn cho phép của máy biến áp: 3 ∂ cp = M.x =16,28 Mpa Tổn hao không tảI trong máy biến áp thiết kế : P0 = 751 W Dòng tổn hao không tải: i0%= Q0/10SP=1,298 % 1.TÍNH TOÁN DÂY QUẤN HẠ ÁP: Số vòng dây quấn hạ áp: w2= Uf2/UV=230,94/10,72=21,54 vòng Ta lấy w2=22 vòng.Khi đó ta có điện áp rơi trên một vòng dây UV=230,94/22=10,5 V Mật độ dòng điện trong dây quấn : Pn .U v 5750.10,5 J 2 =0,746.kf. = 0, 746.0,91. = 3, 66 A / mm 2 S P .d12 400.28 Thiết diện của dây quấn hạ áp tính toán: S’dq2=I2/J2=230,94/3,66 = 63,1 mm2 11 Đại học Bách khoa Hà Nội
 12. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Chọn dây quấn của máy biến áp là dây quấn xoắn ốc kép một lớp.Chọn khoảng cách rãnh dầu trong máy biến áp hr=0,5 cm. Chọn số đệm dọc theo chi vi của dây quấn của cuộn dây của cuộn hạ áp là 12 chiếc.Chiều rộng tấm đệm là 4 cm. Chiều cao hướng trục của dây quấn hạ áp : l 40,85 hv2 = − hr = − 0,5 = 1, 28 cm w2 + 1 22 + 1 4,5 × 12,5 Chọn dây là 3 sợi dây ghép song song loại PB .Thiết diện 1 sợi là: 5, 0 ×13, 0 Các sợi được chia làm hai mạch ghép song song có rãnh dầu ở giữa. Thiết diện của một vòng dây tổng bằng: S2=3.55,39=166,17 mm2 Mật độ dòng điện trong dây quấn hạ áp trong chế độ định mức: J2=577,3/166,17=3,47 A/mm2 Chiều cao dây quấn hạ áp: Ta tiến hành tính toán chiều cao dây quấn hạ áp bằng cách cho chiều cao dây quấn hạ áp bằng chiều cao dây quấn cao áp. Chiều cao dây quấn hạ áp được tinh theo công thức: l2 = 2b '( w2 + 1) + k [ hr 2 w2 + σ ( w2 + 1)] Trong công thức trên: l2 : Chiều cao thực tế của cuộn hạ áp b’ : Chiều rộng của một sợi dây quấn w2 : Số vòng dây cuộn hạ áp k : Hệ số khi kể đến sự co ngót của dây quấn khi ép chặt để sây khô.thông thường k=0,94-0,96,ta lấy k=0,95 hr2 : Chiều cao rãnh dầu làm mát 12 Đại học Bách khoa Hà Nội
 13. Đồ án môn học Thiết kế máy điện σ : Chiều cao cách điện giữa hai mạch σ =0,1-0,15.Ta lấy σ =0,1. Ta tiến hành bố trí cuộn dây hạ áp có chiều cao tương đương như cuộn cao áp.Do vậy thì số rãnh thông dầu của máy biến áp phảI chọn sao cho thỏa mãn được điều kiện về chiều cao.Để đơn giản trong thiết kế và lắp đặt ta chọn tất cả các rãnh thông dầu đều có kích thước bằng nhau.Ta có phương trình: l2 = 2.1,3(22 + 1) + 0,95 [ hr 2 22 + 0,1(22 + 1)] = 72, 43cm Ta có chiều cao rãnh thông dầu: hr2 = 0,78 cm Kích thước rộng của dây quấn: nv1 12 a2 = a ' = .0,5 = 3, 0cm 2 2 Trong thủ nghiệm cao áp thì với cấp điện áp 0,4 kV, điện áp thử nghiệm là 5 kV.Trong kết cấu dây quấn kiểu xoắn ốc ta có a01=1,5 đó là khoảng cách từ cuộn hạ áp dến gông. Đường kính trong của dây quấn hạ áp: D’2= d+2a01 = 20+2.1,5 = 23 cm Đường kính ngoài của dây quấn hạ áp: D”2= D’2+2.a2 = 23+2.3 = 29 cm Đường kính trung bình của dẩ quấn hạ áp: Dtb2= (D’2+D”2)/2 = (23+29)/2 =26 cm Suất tản nhiệt trên bề mặt dây quấn hạ áp : 1, 07.J 2 wb k f q2 = k3 (b '+ a1 ) Trong công thức trên : q2 : Suất tản nhiệt trên bề mặt dây quấn hạ áp 13 Đại học Bách khoa Hà Nội
 14. Đồ án môn học Thiết kế máy điện J2 : Mật độ dòng điện trong dây quấn hạ áp wb : Bề rộng dây quấn hạ áp kể cả đến cách điện kf : Hệ số tổn hao phụ k3 : Hệ số của dây quấn Thay số ta có: 1, 07.3, 66.577,3.0,5.1, 05 2 q2 = = 535, 01 W/m 0, 75(1, 483 + 3) Trọng lượng dây đồng trong dây quấn hạ áp: Gdq 2 = 28.a2 .Dtb 2 .w2 .S 2 .10−5 Thay số ta có : Gdq 2 = 28.3.26.22.166,17.10−5 = 79,84kg Trọng lượng dây quấn hạ áp kể cả cách điện : G0dq2 = 1,02Gdq2=1,02.79,84=81,44 kg 2.TÍNH TOÁN DÂY QUẤN CAO ÁP Do yêu cầu của máy biến áp có điều chỉnh điện áp nên ta tiến hành thiết kế dây quấn cao áp có các đầu ra cho phép điều chỉnh điện áp.Chọn điều chỉnh điện áp là ±2 ± 2, 5% . Dòng điện qua tiếp điển của bộ điều chỉnh bằng 72,168 A. Điện áp của hai đầu điều chỉnh : Sơ đồ đầu điều chỉnh điện áp : 14 Đại học Bách khoa Hà Nội
 15. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Điện áp giữa hai đầu điều chỉnh điện áp -5 và +5 bằng : Uđcf = 10%.U1 = 10%.15.103 =1500 V Điện áp thử của cuộn dây điều chỉnh : Utđcf = 2.Uđcf =2.230,94 = 461,88 V Điện áp giữa hai nấc điều chỉnh kiên tiếp của cuộn dây cao áp : ΔU dc = 2,5%.15.103 = 375 V Đặt tên các đầu điều chỉnh như bảng dưới đây : Đầu điều chỉnh +5% +2,5% 0% -2,5% -5% Tên A1 A2 A3 A4 A5 Điện áp kV 15750 15375 15000 14625 14250 Đối với dây quấn cao áp ta chọn dây quấn xoắn ốc liên tục. 15 Đại học Bách khoa Hà Nội
 16. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Số vòng dây cơ bản của cuộn dây cao áp : U1 15 w1 = w2 . = 22. = 825 vòng U2 0, 4 Số vòng dây điều chỉnh điện áp của cuộn dây cao áp: U dcf 1500 w1dc = = = 142,86 vòng UV 10,5 Số vòng dây ứng với một nấc điều chỉnh điện áp : w1dc 461 w '1dc = = = 115 vòng 4 4 Mật độ dòng điện sơ bộ trong dây quấn cao áp: J '1 = 2 J cp − J 2 = 2.3, 47 − 3, 66 = 3, 28 A/mm2 Thiết diện sơ bộ của dây quấn cao áp: S’1= If1/J’1= 26,7/3,28 = 8,14 mm2 Dùng dây xoắn ốc liên tục với dây dẫn là loại dây PB.Số sợi dùng là 1 sợi,thiết diện dây cao áp bằng : 1,50 × 5, 00 S1 = = 7, 29mm 2 2, 00 × 5,5 16 Đại học Bách khoa Hà Nội
 17. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Mật độ dòng điện trong dây quấn cao áp: I f1 26, 7 J1 = = = 3, 66 A/mm2 S1 7, 29 Giữa hai bánh dây kép ta thiết kế một rãnh dầu rộng 0,5 cm.Giữa hai lớp dây quấn của dây quấn kép ta đặt lót cách điện dày 0,05 cm.Ở hai rãnh dầu dây quấn ta để một khe hở 0,75 cm để tăng cường cách điện.Khe hở giữa hai nửa cuộn dây ta đặt bằng h=1,25 cm,chiều cao của một bánh dây b’=0,55 cm. Số bánh dây của cuộn dây cao áp: 2(l2 + hK ) 2(72, 43 + 0,5) nk1 = = = 85,8 cm 2b '+ hK + δ 2.0,55 + 0,5 + 0,1 Chọn số bánh dây của cuộn dây cao áp là 80 bánh.Số vòng dây trong một bánh: w1 825 w 'b1 = = = 10,3 vòng/bánh nK 1 80 Ta tiến hành chia số vòng dât trung bình cho mỗi bánh: + Chọn 58 bánh cơ bản, mỗi bánh có 11 vòng ,bánh 59 có 7 vòng ,tổng cộng có 645 vòng + Chọn 4 bánh cách điện tăng cường,mỗi bánh có 9 vòng,tổng cộng có 36 vòng + Chọn 12 bánh cách điện tăng cường ,mỗi vòng có 12 vòng,tổng cộng có 144 vòng Tổng cộng có 645+36+144=825 vòng Sơ đồ bố trí dây quấn như hình vẽ : 17 Đại học Bách khoa Hà Nội
 18. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Trong hình vẽ trên : Bánh dây T : Bánh dây có quấn cách điện tăng cường Bánh dây C : Bánh dây cơ bản Bánh dây D : Bánh dây điều chỉnh điện áp Chiều cao của cuộn dây cao áp : l1 = b '.nb 2 + k [ hr (nb 2 − 2) + hdc ] = 0,55.60 + 0, 65.4 + 0,95(0, 75.4 + 1, 25 + 0,1.30 + 0,5.28) = 55,8cm Đường kính trong của cuộn dây cao áp : D’1= D”2+2.a12 = 29+0,9 = 29,9 cm Số vòng dây trong một bánh dây: wb1= w2/nb2=825/70=11,78 vòng Lấy tròn wb1=11 vòng Chiều dày của cuộn dây cao áp : a1 = a’2.wb1= 11.0,5 = 5,5 cm Đường kính ngoài của cuộn dây cao áp : D”1 = D’1+2.a1 = 29,9+2.5,5 = 40,9 cm Đường kính trung bình của dây quấn cao áp : Dtb1= (D’1+D”1)/2 = (29,9+40,9)/2 = 35,4 cm Suất tản nhiệt của cuộn dây cao áp : 1, 07.J1 .I f 1 w1 .k f 1, 07.3, 66.26, 7.0, 2.1, 05 q1 = = = 5,14 W/m2 k3 (b '+ a1 ) 0, 75(0, 2 + 5,5) Trọng lượng đồng trong dây quấn cao áp : 18 Đại học Bách khoa Hà Nội
 19. Đồ án môn học Thiết kế máy điện Gdq1= 28.a1.Dtb1.w1.S1.10-5= = 28.5,5.35,4.825.7,29.10-5 = 108,6 kg Trọng lượng dây quấn cao áp khi kể cả tới cách diện : G0dq1 = 1,02.Gdq1 = 1,02.208,6 =212,8 kg Kích thước dây quấn của máy biến áp : 19 Đại học Bách khoa Hà Nội
 20. Đồ án môn học Thiết kế máy điện TÍNH TOÁN CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC MẠCH TỪ Trong thiết kế ta dùng loại thép 3407 chiều dày là 0,3 mm ta không dùng cách điện bổ xung trong mạch từ. Kích thước của trụ mạch từ d=23 cm.Trụ trong máy có 6 bậc Thiết diện của trụ : SbT = ∑ aT bT Trong công thức trên : SbT : Diện tích của trụ aT : Chiều cao một bậc bT : Chiều rộng một bậc Công thức tính đường kính trụ dựa vào hệ số hình dáng và số bậc : Dt = k0 St 2 2 ⎛ D ⎞ ⎛ 23 ⎞ 2 Nên ta có : St = ⎜ t ⎟ = ⎜ ⎟ = 379,9 cm ⎝ k0 ⎠ ⎝ 1,18 ⎠ k0 tra theo bảng 10.1 TK MBA –Phạm Văn Bình,Lê Văn Doanh Thiết diện của trụ thuần sắt tương ứng : S’T = kcSt = 0,95.379,9 = 361 cm2 20 Đại học Bách khoa Hà Nội
Đồng bộ tài khoản