Đồ án tốt nghiệp đại học: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái xoài Mangifera Indica

Chia sẻ: Hoa Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
31
lượt xem
11
download

Đồ án tốt nghiệp đại học: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái xoài Mangifera Indica

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu đề tài là nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước xoài lên men có sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae. Từ đó đề xuất quy trình hoàn chỉnh sản xuất loại nước uống trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp đại học: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái xoài Mangifera Indica

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG LÊN MEN<br /> TỪ TRÁI XOÀI MANGIFERA INDICA<br /> <br /> Trình độ đào tạo: Đại học chính quy<br /> Ngành: Công nghệ thực phẩm<br /> Chuyên ngành: Công Nghệ Thực Phẩm<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Thu Thủy<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Đậu Thị Như<br /> <br /> MSSV: 13030570<br /> <br /> Lớp: DH13TP<br /> <br /> Vũng Tàu, năm 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐH BÀ RỊA VŨNG TÀU<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> Họ và tên: Đậu Thị Như<br /> <br /> Khóa: 2013 – 2017<br /> <br /> Viện: Kỹ Thuật – Kinh Tế Biển<br /> <br /> Ngành: Công nghệ thực phẩm<br /> <br />  Đề tài đồ án<br /> Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái xoài Mangifera Indica<br />  Nội dung các phần thuyết minh<br /> Mở đầu<br /> Chương 1. Tổng quan tài liệu<br /> Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu<br /> Chương 3. Kết quả và thảo luận<br /> Kết luận<br /> Tài liệu tham khảo<br /> Phụ lục<br />  Giảng viên hướng dẫn<br /> TS. Đặng Thu Thủy<br />  Ngày giao đề tài đồ án<br /> 02/03/2017<br />  Ngày hoàn thành đề tài đồ án<br /> 25/06/2017<br /> <br /> Vũng Tàu, ngày 26 tháng 06 năm 2017<br /> TRƯỞNG NGÀNH CNTP<br /> <br /> Đặng Thị Hà<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> <br /> Đặng Thu Thủy<br /> <br /> Đồ án đính kèm theo đây, với tên đề tài: “Nghiên cứu quy trình sản xuất<br /> nước uống lên men từ trái xoài Mangifera Indica” do Đậu Thị Như thực hiện và đồ<br /> án đã được hội đồng chấm đồ án thông qua.<br /> <br /> Vũng Tàu, ngày ... tháng ... năm 2017<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Đậu Thị Như<br /> <br /> GV phản biện<br /> <br /> GV hướng dẫn<br /> <br /> Chu Thị Hà<br /> <br /> Đặng Thu Thủy<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng tất cả những kết quả nghiên cứu được nêu trong đồ án<br /> này là do tôi thực hiện, các ý tưởng tham khảo và những kết quả trích dẫn từ các công<br /> trình khác đều được nêu rõ trong đồ án.<br /> Vũng Tàu, ngày 25 tháng 06 năm 2017<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đậu Thị Như<br /> S<br /> i<br /> n<br /> h<br /> <br /> v<br /> i<br /> ê<br /> n<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành đồ án này tôi xin chân thành cảm ơn TS. Đặng Thu Thủy đã<br /> nhiệt tình hướng dẫn, định hướng cho tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành<br /> đồ án.<br /> Ban giám hiệu nhà trường, Ban lãnh đạo khoa, quý Thầy, Cô đã quan tâm giúp<br /> đỡ, cố vấn giúp tôi hoàn thành đề tài này.<br /> Chuyên viên Nguyễn Văn Tới, các cán bộ chuyên viên phòng thí nghiệm, đã<br /> tạo điều kiện tốt nhất về trang thiết bị hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài.<br /> Trong quá trình làm đề tài và hoàn thành bài báo cáo này, tôi không thể tránh<br /> khỏi các sai sót và khuyết điểm, kính mong nhận được sự góp ý của quý Thầy, Cô để<br /> tôi có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn.<br /> <br /> Vũng Tàu, ngày 25 tháng 06 năm 2017<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đậu Thị Như<br /> S<br /> i<br /> n<br /> h<br /> <br /> v<br /> i<br /> ê<br /> n<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản