intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng thể hiện quan điểm

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
55
lượt xem
4
download

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng thể hiện quan điểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng thể hiện quan điểm trình bày giới thiệu về bài toán phân tích quan điểm, một số phương pháp trích và sắp xếp đặc trưng, dữ liệu thực nghiệm và kết quả. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng thể hiện quan điểm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> -------o0o-------<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> HẢI PHÒNG 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> -------o0o-------<br /> <br /> TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP TRÍCH VÀ SẮP XẾP CÁC ĐẶC<br /> TRƯNG THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> -------o0o-------<br /> <br /> TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP TRÍCH VÀ SẮP XẾP CÁC ĐẶC<br /> TRƯNG THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng<br /> Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Xuân Hương<br /> Mã số sinh viên: 1413101001<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> -------o0o-------<br /> <br /> NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng<br /> Lớp: CTL 801<br /> <br /> Mã số: 1413101001<br /> Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> Tên đề tài: Tìm hiểu phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng thể hiện quan<br /> điểm<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2