intTypePromotion=1

Đồ án truyền động cơ khí, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
390
lượt xem
118
download

Đồ án truyền động cơ khí, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền bánh răng: Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền trục vít ( ) : Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền xích : . Hiệu suất mỗi cặp ổ: Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng chọn sơ bộ: Tỉ số truyền của bộ truyền trục vít chọn theo tiêu chuẩn: Còn lại, tỉ số truyền bộ truyền xích: . Mômen xoắn trên các trục tính theo công thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án truyền động cơ khí, chương 1

  1. Chương 1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 1.1.Chọn động cơ: Số vòng quay của tang trống: 60000.v 60000.0,5 n    23,87(v / ph) ct .D .400 Công suất tương đương: Ptd =Pct .K A Với: F.v 5000.0,5 Pct = = =2,5(kW). 1000 1000 2  T 2   T i  .t i i=1  max  KA = 2  ti i=1 2 2 T  0,8.T    .56+   .24  KA = T  T  = 0,94 56+24
  2. F.v 5000.0,5 Pct = = =2,5(kW). 1000 1000 2  T  2   T i  .t i i=1  max  KA = 2  ti i=1 2 2 T  0,8.T    .56+   .24  KA = T  T  =0,94 56+24 Vậy: Ptd = 2,5.0,94 = 2,35(kW) . Công suất cần thiết của động cơ: Ptd Pyc = ηch Trong đó: 4 ηch = ηbr .ηtv .ηx .ηol Với: Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền bánh răng: ηbr = 0,96 Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền tr ục v ít ( z1 = 2 ) : ηtv = 0,75 Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền x ích : ηx = 0,90 . Hiệu suất mỗi cặp ổ: ηol = 0,99
  3. Þ ηch = 0,96.0,75.0,90.0,994 = 0,622 2,35 Vậy: Pyc = = 3,78(kW). 0,622 Do đó: chọn động cơ có công suất Pdc = 4(kW) . n dc Tỉ số truyền chung: u ch = n ct Ta có các loại động cơ 4A đảm bảo công suất yêu cầu: Động cơ n dc (v / ph) μ ch 4A100S2Y3 2880 120,70 4A100L4Y3 1420 59,49 4A112MB6Y3 950 39,80 4A132S8Y3 720 30,16 Các hộp giảm tốc bánh răng trục vít phải có: u ch = 50 ¸ 150 Nên ta chọn động cơ 4A100S2Y3. 1.2.Phân phối tỉ số truyền: Ta có: u ch = u br .u tv .u x
  4. Trong đó: μ ch = 120,70 (mục 1.1) Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng chọn sơ bộ: u br = 2,4 Tỉ số truyền của bộ truyền trục vít chọn theo tiêu chuẩn: u tv = 25 u ch 120,7 Còn lại, tỉ số truyền bộ truyền xích: u x = = = 2,01 . u br .u tv 2,4.25 Mômen xoắn trên các trục tính theo công thức: P.106.30 T= π.n Bảng đặc tính kỹ thuật: Trục Động cơ 1 2 3 4 Thông số Công 3,78 3,78 3,56 2,64 2,35 suất(kW) Tỉ số 1 2,4 25 2,01 truyền Số vòng 2880 2880 1200 48 23,87 quay(v/ph) Mômen xoắn(N.m 12533,5 12533,5 28302,4 525363,7 940127,6 m)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2