Đơn đề nghị chuyển công tác

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.103
lượt xem
670
download

Đơn đề nghị chuyển công tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn từ " Đơn đề nghị chuyển công tác", giúp các bạn tìm hiểu về đơn chuyển công tác cũng như các thủ tục hướng dẫn làm đơn xin chuyển công tác. Mời các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị chuyển công tác

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ơ N Đ Ề NGH Ị CHUY Ể N CÔNG TÁC Kính gửi: …………………………………………………… Tôi tên là:.................................................................................................. Sinh ngày:…………tháng………năm 19.... Quê quán:.................................................................................................. Hộ khẩu thường trú:................................................................................ Trình độ học vấn:..................................................................................... Trình độ chuyên môn:............................................................................... Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:..................... ................................................................................................................... Ngày, tháng, năm vào ngành:.................................................................... Quá trình công tác:.................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có): ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... …, ngày..... tháng.... năm.... Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn - ……….. (Ký và ghi rõ họ tên) - ……….. Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản