ĐƠN XIN DỰ TUYỂN

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
1.537
lượt xem
111
download

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN DỰ TUYỂN

  1. ĐƠN XIN DỰ TUYỂN Xin thi tuyển vào vị trí:________________________________________________________ Thông tin cá nhân Họ tên:………………………………..............Ngày sinh:……..............................Nam / Nữ.............. Địa chỉ:…………………………………………...……………………………………………............ Điện thoại: …………………............................DĐ: ............................................................................. CMTND số:…………………….......................Ngày cấp:…………………… Tại…………............... Nơi sinh:………………………………………………...…………………………………….............. Hoàn cảnh gia đình Quan Họ và Tên Tuổi hệ gia Nghề nghiệp Địa chỉ gia đình đình Qúa trình công tác của bản thân. Hình Thời gian làm việc Vị Lương Thưởn Lý do nghỉ Nơi công tác thức Từ năm Đến Trí CB g việc KD năm
  2. Mức lương cơ bản mong muốn:……………………………...… Ngày có thể đi làm:……………
  3. Khai báo các thông tin • Dành cho ứng viên nữ; Bạn đang mang thai đúng không? Có Không • Bạn có quen ai trong công ty Tín Trực không? Có Không • Bạn có sẵn sàng làm theo ca không? Có Không Tôi xin cam đoan những điều tôi khai trên đây đều là sự thực, và tôi không bỏ qua bất kỳ một thông tin nào. Nếu bất cứ thông tin nào trên đây bị coi là sai hoặc không đúng sự thực, Công ty có thể loại bỏ đơn xin việc của tôi mà không cần thông báo hay bồi thường gì cả. Chữ ký của ứng viên Ngày........... tháng ........ năm 2009 Đánh giá của người phỏng vấn Đánh giá: Không chấp nhận Xem xét Chọn Xếp loại: Người phỏng vấn: Ngày ............ tháng ...........năm 2009 Nếu người xin việc được tuyển dụng yêu Phòng HCNS / Bộ phận nhân sự: cầu điền vào phần dưới đây: Chức danh: Kiểm tra hồ sơ, những giấy tờ cần bổ sung: ………………………………………………… Lương cơ bản: ………………………………………................ Ngày bắt đầu đi làm: ………………………………………................ .............................................................................. .............................................................................. Ký tên: (Nhân viên tuyển dụng) Ký tên: Bắc Giang, ngày ....... tháng .......năm 2009 Ký duyệt tuyển dụng Tổng Giám Đốc
  4. La Mỹ Hoàn
Đồng bộ tài khoản