Đơn xin giao đất

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
229
lượt xem
7
download

Đơn xin giao đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin giao đất

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN GIAO ĐẤT Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn……………………………… .............................................................................................................................. (*)......................................................................................................................... 1. Tên tổ chức xin giao đất:.......................................................................................... .......................................................................................................................................... 2. Văn bản thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:............................. .......................................................................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................. 4. Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................... ..................................................................Điện thoại:.................................................... 5. Địa điểm khu đất xin giao:....................................................................................... 6. Diện tích (m2):........................................................................................................... 7. Mục đích sử dụng (năm, nếu có thời hạn):............................................................. 8. Mục đích sử dụng:.................................................................................................... .......................................................................................................................................... 9. Phương thức trả tiền (nếu có):................................................................................ 10. Cam kết: - Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn (nếu có); - Các cam kết khác (nếu có):...................................................................................... .......................................................................................................................................... Đại diện tổ chức xin giao đất (Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu) * Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã, thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản