intTypePromotion=1

Đơn xin nghỉ phép

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
8.930
lượt xem
155
download

Đơn xin nghỉ phép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Đơn xin nghỉ phép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ phép

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày____ tháng_____ năm______ ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: - - Họ và tên : Sinh ngày : 19/05/1975 Chức vụ : Đơn vị công tác : Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ việc…………. ngày, kể từ ngày_______/________/______ đến hết ngày_______/________/__________ Hình thức nghỉ việc: ……………………………………………………………………………………. Nơi nghỉ:……………………………………………………………………………………………….. Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………... Lý do xin nghỉ việc: …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . Kính trình ………………………………………………………………………….xem xét, giải quyết Tôi xin trân trọng cảm ơn! GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LÀM ĐƠN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2