Dreamwaver 10 : HieuchinhSite

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
29
download

Dreamwaver 10 : HieuchinhSite

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Menu Site Manage Sites Ra bảng Manage Sites Nhấp New Site Chọn Tab Advanced Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) Bên Phải Site Name nhập : Pixel Sites.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 10 : HieuchinhSite

  1. DREAW VER 8 WEAV I.PIXEL SITES : Hiển thị các Files trên De L s esktop . 1. Men Site > M nu Manage Site > Ra bản Manage Sites > Nh New > Site > Chọn Tab es ng hấp Advvanced > Cột Trái chọ Local Inf ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) > Bên Phải Site C ọn fo c Nam nhập : Pixel Sites. me P 2. Nhấ Nút Brow của Loc Root Fo ấp wse cal older để tạo đường dẫn đến Desk o ktop nơi chứ các ứa Pixe Sites > Chọn Deskto > Nhấp Thẻ Select > Ok. el C op t 3. Bản Updating The Site C ng g Cache chạy tải về > D y Done . 4. Bên Phải : Cột Panel Files đẽ hiện đ các Files trên deskto (H1). n t s đủ op. II. HIỆU CH HỈNH 1 S SITE ( Tr rang Web ) : b
  2. 1. Men Site > M nu Manage Site > New > Site > Site name nhậ : website es e ập e8. 2. Nhấ Nút Brow của Loc Root Fo ấp wse cal older > Des bsite8> Select > Ok. sktop > web 3. Ra Bảng Mana Sites > Đang chọn website8 > Edit > Chọn Thẻ Ad age n dvanced. 4. Cột Trái là các hạng Mục bạn cần ch để thay đổi Site w t c họn y website8 nầy. Khi bạn chọn 1 Hạn Mục thì bÊN Phải sẽ hiển thị c Trường tương ứng để bạn nhập thay đổ ng ẽ các ổi. 5. Thí dụ : Cột Trái chọn RE í EMOTE INFO ( Vào Sit Từ Xa ) : te • Access chọn FTP. • FTP Host : www.fr reewebtown.com ( Ho của tran Web web ost ng bsite8). • Log In : utbinh0055. • Passwo : oooooo ord oooo> Nhấ Nút Save ấp e. Nhấ Thẻ TES để kiểm tra sự kết n giữa Dr ấp ST nối reamweaver và Host n . Ra bản nầy ng Thô báo kết nối hoàn t > OK . ( ông t tất (H2). 6. Các thay đổi hiển thị tron Bảng nầy , bạn đán dấu các tùy chọn m bạn muố thực c h ng y nh mà ốn hiện > Ok > Ra Bảng Ma n R anage Sites > Done.
Đồng bộ tài khoản