Dreamwaver 13 : Synchronize đồng bộ hóa

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
22
download

Dreamwaver 13 : Synchronize đồng bộ hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dreamwaver 13 : synchronize đồng bộ hóa', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 13 : Synchronize đồng bộ hóa

  1. DREAMWEAVER 8 I.ĐỒNG BỘ HÓA (SYNCHRONIZE ) CÁC SITE CỤC BỘ VÀ SITE TỪ XA : Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy. Dreamweaver có lênh Synchronize để so sánh các Sites Cục Bộ và Từ xa và chuyển Các Files mới nầy theo 1 trong 2 hướng : 1.Đồng Bộ Hóa các Site Cục Bộ và Site Từ Xa : 1. Nhấp Phải trong Panel Files > Synchronize hoặc Menu Site > Synchronize SiteWide. 2. HT Synchronize Files xuất hiện , có 2 cách lựa chọn : • Chọn đồng bộ hóa TẤT CẢ các Files trong Site . • Chỉ chọn Các Files và Folders để Đồng Bộ Hóa trong Khung Local View. 3. Sử dụng HT SYNCHRONIZE FILES : • PUT NEVER FILES TO REMOTE : Gởi các Files mới hơn trong Site Cục Bộ đến Web Site Server. • GET NEVER FILES FROM REMOTE : Tìm các Files mới hơn trên Web Server và sao chép chúng vào Site Cục Bộ. ( Các Files nầy có lẽ do 1 đồng nghiệp đã đặt trong Site Từ Xa của bạn ). • GET AND PUT NEVER FILES : Đồng Bộ Hóa các File theo cả 2 cách . Các File mới trên Site Cục Bộ sẽ chuyển đến Site Từ Xa và ngược lại. (H1). 4. Nên nhấp vào DELETE REMOTE FILES NOT ON LOCAL DRIVER. 5. NHẤP PREVIEW . (H2). • Nhấp Preview , ra bảng Background File Activity (H2) 1
  2. • Dreammweaver đ Đồng Bộ Hóa cho phép bạn xem trướ các thay đổi đã ộ n ớc y vốn sẽ thực hiện trên Site ẽ n e. • Dreammweaver ch Updat xong ra bảng Syn hạy te a nchronize thông báo : o 3Files sẽ update e • Cột Ac ction cho biết Dream b mweaver đ nghị thực hiện đố với mỗi File. đề ối • Có thể chọn : ể 1. Get và đáánh dấu c Files. các 2. Put và đáánh dấu các File . 3. Delete. 4. Ignore : Yêu cầu D Dreamwea aver bỏ qu ua. 5. Mark as Synchronize ( 2 mủ tên ) yêu cầu Drea ủi u amweaver xem các Files đã chọn l đã được đồng bộ hóa do đó không th s là c ó hực hiện Đồn bộ hóa nửa . ng 6. Compare : Mở các phiên bản Cục bộ v Từ xa của File để bạn e n và ể có thể so sánh các điểm khá biệt của chúng. o c ác a 7. Nhấp OK K. II.CHE G GIẤU CÁ FILES : ÁC • Khôông phải m Folder trong Fil Cục Bộ cần được Upload lên Site Từ X mọi r le c Xa trê Web Server. ên • Dreeamweave cho phé che giấ Folder đ được m er ép ấu để miễn đồng bộ hóa . Đ Điều nầy sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn. y g • Thí dụ :Site c í chứa các Folder Mov lớn . Khi bạn sẵn sàng Up F vie K n pload các F Files hãy Cloak nó . y ó • Dreeamweave sẽ khôn tốn thờ gian qué lên nó v UnCloak Folder M er ng ời ét và k Movie để Upload cù ùng các File khác lên Site Từ X . n Xa • Để che giấu ( CLOAK ) một Fold Site : der
  3. 1. Nhấp Phải Folder trong vùng Files > Cloaking Cloak > Cloak . Dreamweaver hiển thị Folder nầy có dấu gạch chéo cắt qua nó cho biết nó được che giấu. 2. Bạn chỉ che giấu các Folders , không che giấu được các Files riêng lẻ. 3. Có thể che giấu Các Files có một kiểu cụ thể . Chọn Menu Site > Chọn Site mà bạn đang làm việc > Tab Advanced của HT Site Definition > CLOAKING . Chọn Hộp kiểm Cloak Files Ending With > Nhấp các phần mở rộng File của các kiểu File mà bạn muốn che giấu. Để hiễn thị lại (Uncloak) một Foler Site ( Folder WEB ) : Nhấp Phải Folder được che giấu > Uncloak. 3
Đồng bộ tài khoản