Dreamwaver 17 :PageProperties

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
35
download

Dreamwaver 17 :PageProperties

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dreamwaver 17 :pageproperties', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 17 :PageProperties

  1. I.MỞ MỘ TRAN : ỘT NG 1. Tro ong Panel Files > Tìm Trang m muốn mở > Nhấp Đúp nó. 2. Hoặ Menu File > Ope > ( Ctrl+O ) > HT Open hiệ ra > Ch ặc F en T ện họn File > Open. (H1 1) 3. Nế muốn mở một Tra ếu m ang mà bạ đã làm v ạn việc gần đ > Hạn Mục Op đây ng pen a Rec cent Item trong Sta Page v nhấp nó m art và ó. II.XEM T TRƯỚC M MỘT TRÌ ÌNH DUY YỆT: 1. Phí F12 > Dreamweaver đòi h bạn ph lưu Tra ím hỏi hải ang bạn vừ tạo trướ khi ừa ớc mở xem trướ bằng Tr ở ớc rình Duyệt . Nó hiện ra HT > Y t n Yes. (H2+ . +3)
  2. 2. Phí F12 > Mở Trình D ím Duyệt xem trước mặc định . H m Hoặc : Menu File > Pre eview in B Browse > Chọn 1 Trì C ình Duyệt > Trang m ra theo Trình Du mở o uyệt mà bạn đã ch à họn .(H4). III.XÁC LẬP CÁC TRÌNH DUYỆT T C TRONG D DANH SÁ ÁCH BRO OWSE: Me enu File > Preview in Browse > Edit Broowse List > HT Pref ferences h hiện ra > Thực hiện 1 hoặc nh T hiều điều s sau đây : • Thêm 1 Trình D m Duyệt : Nh hấp + > Điền Thông Tin vào H Add g HT Browwse.(H5).
  3. • Loại b 1 Trình Duyệt : C bỏ h Chọn 1 Trình Duyệt > Nhấp - . • Duyệt ưu tiên xem tr Chọn 1 Trình D họn nó và nhấp Nút rước > Ch Prima Brows ary se. • Chọn 1 Trình D Duyệt ưu tiên 2 : Nhấp nút Secondary Browse. B IV.XÁC LẬP CÁC THUỘC TÍNH TR C RANG : Me enu Modify > Page Properties > HT pag Propert y P s ge ties hiện r > Nhấp Hạng ra Mụ mà bạn muốn. ục 1. Chọn Mục APPEA M ARANCE : Modify > Page Prop Menu M perties > H page P HT Properties hiện ra > Mục Appearance : • PPage Font : Chọn 1 Font mặc định của D. t • SSize : Chọ kích cở Tuyệt đối là 9,10,1 ọn i 12…> Đượ phép ợc chọn tiếp Đơn vị Tín – Chọn kích cở tư c nh ương đối là Small , Medium , Large … M • TText Color : Chọn m r màu cho Te ext. • BBackgroun Color : Cho phép bạn Inse vào 1 Ả nd p ert Ảnh nằm dưới Text > Nh T hấp Nút Brrowse để ttìm vị trí ả ảnh cần In nsert vào > Ok. Khi K bạn ch họn Ảnh là nền , n sẽ thay thế màu nền . àm nó n • RRepeat : X lập ảnh nền sẽ hiển thị nh thế nào nếu nó k Xác h hư o không vừa toàn b trang. C v bộ Chọn Repe để xếp ngói ảnh theo chiề eat p h ều ngang ( Re n epeat –x ) và dọc ( Repeat-y ). • MMargin : X lập lề P Xác Phải – Trá – Trên – Dưới của Trang > Chọn ái a Đơn vị Tín > Ok .(H Đ nh H6+7).( HHình MH số 7 chưa n ố nhập TEXT nên T chưa có tá dụng ). c ác
  4. 2. Chọn Hạng Mục LINK : H Menu MModify > Page Prop perties > H page P HT Properties hiện ra > Mục LINK . • LLink Font : Xác định Font mặc định ( D sẽ sử dụn Foont n h c ng nầy trừ t khi đư ghi đề bởi 1 Styl Sheet C ược le CSS ) – Xác định In đ c đậm – I Nghiêng. In • SSize : Giốn trên. ng • LLink Color : Xác lập màu. r • VVisited Lin : Màu cho Text liên kết đư tham quan . Có nghĩa nks l ược l sau khi Link được mở ra Te liên kế – Nhấp tiếp vào Liên là c ext ết t kết k trong T Text nầy , text kế tiếp được xác định sẵn màu . ,ra ế c h
  5. • Rollover Links : Đổi màu khi đặt con trỏ lên. R L đ ỏ • Active Links : Nhấp Text hiện màu . A n • Underline Style : Sẽ được gạc dưới.(H U ẽ ch H8).
Đồng bộ tài khoản