Dreamwaver 6 : Sit cục bộ

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
24
download

Dreamwaver 6 : Sit cục bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.FOLDER GỐC CỤC BỘ : Thiết kế Web lưu trong 1 Folder ở ổ cứng , mở ra xem Folder nầy . Folder nầy chứa các Files và Folder con.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 6 : Sit cục bộ

  1. DR WEAV 8 REAW VER SIT CỤC B TE BỘ I.MỘT SỐ ĐỊNH NG Ố GHĨA : 1. FOLLDER GỐC CỤC BỘ : Thiết kế We lưu trong 1 Folder ở ổ cứng , mở ra xem T eb g m Fold nầy . Fo der older nầy c chứa các Files và Folde con. er 2. Fold gốc cục bộ có tên ( Ví Dụ ) M COMPAN , gồm có : der c MY NY ó • Folder CompanyIn C nfo. • Folder Images . I • Folder Products. P 3. Khi mở Trang Web : Tran index ( N ng Nằm trong Folder Gốc cục bộ ). 4. Các Site Tỉnh : Đó là các Site trong Folder ở Ổ Cứng , sau đó sẽ Uplo lên We c u oad eb Ser rver. 5. Các Site Động : Khi mở T c Trang Web amazon.co và thấy các Trang chào đón b om c bạn và đưa ra đề ngh mang tính cá nhân .Các Trang nầy được t và được phục vụ chỉ cho a hị h tạo c bạn , dựa vào việc lập trì cơ sở dữ liệu của amazon.(H n ình H0). 6. Sác nầy đề cập xây dựn các Site Tỉnh bằng Dreamweav . Bản sa trên We ch ng ver ao eb Serrver là Site T Xa . Từ 7. Site Từ Xa là ảnh gương của Site Cụ Bộ . Drea e ả ục aweaver có những côn cụ để có thể ó ng ó Đồn Bộ Hóa 2 Site nầy . ng
  2. II.SỬ DỤ ỤNG HỘP THOẠI SIT DEFINITION : T TE Việc thiế lập Site C Bộ và Site Từ Xa c nhiều bư .Dream ết Cục S có ước mweaver cun cấp Hộp Thoại ng p nầy nhằ dẫn dắt các bạn tiế trình từn bước . Trong HT nầ cung cấp cho bạn 2 chế ằm ến ng ầy p độ Basic và Advanc . c ced • Chế độ BASIC : Sử dụng nhiều màn Hình ( Wi ế n itzard ). • Chế Độ Advan ế nced cho phép bạn nh thông t trên màn Hình với 1 số Hạng m và hập tin n mục cun cấp các t chọn ch tiết hơn t ng tùy hi trong mỗi h hạng mục. • Sử dụng HT D Definition để tạo Site C Bộ và Site Từ xa. ể Cục III.TẠO S SITE CỤC BỘ 1. Cột Giữa Creat New > D t te Dreamweav Site . (H ver H1). 2. HT Site Definit tion xuất hi , mặc đ iện định với Tab Basic , mà hình Edit b àn ting Files . 3. Nhậ : pixels s và http ập site p://www.pix xel.mu 4. Nhấ Next (H2 ấp 2). 5. Dreeamweaver hỏi bạn b có muố làm ốn dụng chẳng hạn như ColdFusion , ASP , NET . JSP hoặc PHP việc với 1 công nghệ sử d c g g C T hay không ? Chọn NO , I do not want to use a Server Tec y C chnology > Next . (H3 3).
  3. 6. Dreeamweaver hỏi bạn mu làm việ với các F uốn ệc Files như th nào trong suốt quá trình hế g phá triển . Dù mặc địn . Dream át ùng nh mweaver hỏi bạn lưu tr các Files ở đâu tron máy i rử ng tính ? > Nhấp biểu tượng Browse tìm vị trí lưu ( Ở đây ch Desktop ) > Next . (H4). h g m họn p 7. Chọ NONE .V bạn chỉ tạ Site Cục Bộ > Next . (H5). ọn Vì ạo c t
  4. 8. Màn Hình SUM n MMARY xuất hiện tóm lược quá trình chọn lựa của bạn . Nhấp DONE . ấ r ự (H6 6).
Đồng bộ tài khoản