DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT-TT, TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾN ĐỘ V

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
650
lượt xem
175
download

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT-TT, TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾN ĐỘ V

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

giao tiếp và các dịch vụ chia sẻ được; làm cho các hoạt động của Chính ... Xây dựng các dịch vụ trực tuyến và Hệ thống thông tin địa lý: Phục vụ công ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT-TT, TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾN ĐỘ V

  1. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT-TT, TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾN ĐỘ VÀ GIẢI PHÁP Trần Minh Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển CNTT-TT tại Hà Nội – Sở BCVT Hà Nội
  2. I. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN • Hợp phần C1: – Điều tra, phân tích, đánh giá về tình trạng ứng dụng CNTT, xác định nhu cầu hạ tầng CNTT-TT hiện nay trong lĩnh vực QLNN ở Hà Nội; Xây dựng chiến lược ứng dụng và CPĐT của TP Hà Nội. Các tiêu chuẩn chung và dạng dữ liệu tương thích; lộ trình; thiết kế kiến trúc CNTT cho Chính phủ điện tử ở Hà Nội Xây dựng chiến lược, lộ trình và kiến trúc cấp Thành phố của CPĐT tại Hà Nội rõ ràng và đầy đủ Hợp phần này định hướng cho toàn bộ phần còn lại của dự án thành phần, góp phần đảm bảo sự phân bổ tốt nhất các nguồn lực còn đang thiếu và tập trung vào những lĩnh vực được ưu tiên.
  3. • Hợp phần C2. • Tạo các điều kiện, nền tảng kỹ thuật cơ bản để xây dựng Chính phủ điện tử, bao gồm: Củng cố, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng Công nghệ và Truyền thông cơ bản cần thiết cho Chính phủ điện tử Hà Nội; Củng cố Cổng giao tiếp và các dịch vụ chia sẻ được; làm cho các hoạt động của Chính quyền có thể kết nối trong một môi trường điện tử. Các Phòng Ban của một số Sở, Quận, Huyện quan trọng được liên kết với nhau, hướng tới đáp ứng tốt nhu cầu của công dân. Hợp phần C3. Xây dựng các dịch vụ trực tuyến và Hệ thống thông tin địa lý: Phục vụ công dân trong những vấn đề được nhân dân quan tâm nhất: Quản lý đất đai, cấp quyền sử dụng đất, quản lý giao thông. Hợp phần C4. Xây dựng nhận thức và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và Truyền thông: Nâng cấp các kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông cho các đối tượng các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và công chúng.
  4. II. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN • Giai đoạn I: Thực hiện Hợp phần C1, từ đó xác định mô hình, kiến trúc chính phủ điện tử của Thành phố; xác định lộ trình, kết hoạch, thứ tự ưu tiên đầu tư trong các đơn vị, cơ quan hành chính của Thành phố. Thời gian thực hiện giai đoạn 1: 2007 • Giai đoạn 2: Triển khai các đầu tư theo lộ trình, kiến trúc đã được xác định trong Hợp phần C1. Thời gian thực hiện giai đoạn 2: 2008-2010
  5. III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN • a) Công tác chuẩn bị thực hiện dự án – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu của dự án – Lựa chọn Chuyên gia đấu thầu quốc tế cho dự án – Lập Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán – Chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho các gói thầu • b) Về Tổ chức thực hiện dự án: – Ban Quản lý dự án Phát triển CNTT-TT tại Thành phố Hà Nội trực thuộc sở BCVT.
  6. III. CÁC VƯỚNG MẮC HIỆN TẠI • a) Về cơ chế quản lý đầu tư: Thẩm quyền thẩm định Thiết kế kỹ thuật và TDT: • Thiếu các sơ sở pháp lý về đơn giá, định mức Cơ cấu vốn trong dự án: Dự án CNTT nhóm A: • b) Về tổ chức thực hiện dự án - Đối tượng đầu tư chính của dự án là Bộ máy hành chính của các cơ quan hành chính của Thành phố (các đơn vị sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã) Các đơn vị này là đơn vị thụ hưởng đầu tư đóng vai trò tích cực, là yếu tố quyết định hiệu quả của phương án đầu tư của dự án cho đơn vị mình. Quá trình triển khai dự án đòi hỏi các đơn vị này, đảm bảo các điều kiện để đưa CNTT ứng dụng vào bộ máy hành chính của mình. - Nội dung quan trọng của dự án là thực hiện việc cải tiến qui trình, luồng công việc (workflow) của một số đơn vị then chốt, đưa CNTT vào tự động hóa một số khâu trong qui trình hành chính.
  7. IV. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÁO GỠ a)Tháo gỡ về cơ chế Kiến nghị Ban Chỉ đạo Dự án tổng thể “Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam” thành lập Tiểu Ban Tài chính để làm đầu mối, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài chính tháo gỡ các vướng mắc về đơn giá, định mức cũng như cơ cấu vốn cho dự án tổng thể nói chung và Tiểu dự án Thành phố Hà Nội nói riêng. Thiết kế KT&TDT Tiểu dự án Thành phố Hà Nội được tách ra theo giai đoạn. b) Về tổ chức thực hiện dự án
  8. • 1.1. Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính phủ điện tử của Thành phố Hà Nội • Phối hợp với Ban Chỉ đạo CCHC thông qua chuẩn qui trình hành chính • Chỉ đạo và thông qua chuẩn giao tiếp hệ thống (phần kỹ thuật) • Thông qua phương án triển khai xây dựng CPĐT tại các đơn vị • 1.2. Ban Cố vấn Seoul • Cố vấn trực tiếp cho cho Ban Chỉ đạo Xây dựng CPĐT của Thành phố • 1.3. Các sở, ban, ngành, quận, huyện (Đơn vị tham gia xây dựng CPĐT) • Cung cấp hiện trạng và các yêu cầu cầu xây dựng CPĐT • Thống nhất phương án triển khai xây dựng CPĐT tại đơn vị • Đáp ứng các điều kiện triển khai • Tiếp nhận các triển khai dự án • Vận hành hệ thống sau khi triển khai đầu tư • 1.4. Các cơ quan quản lý chuyên ngành: • Quản lý, kiểm soát dự án theo đúng các qui định hiện hành về chuyên ngành của mình. • 1.5. Ban QLDAWB: • Thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng qui định của Nhà nước, Thành phố và Ngân hàng Thế giới. • Thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư các theo phương án xây dựng CPĐT đã được Ban Chỉ đạo thông qua. • Theo dõi, đôn đốc theo tiến độ thực hiện đầu tư tại các đơn vị tham gia dự án
  9. Mô hình Ban Chỉ đạo Ban Thư ký BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CPĐT CỦA THÀNH PHỐ Tiểu ban Tiểu ban Ch.hoá và giám Ch. hoá giao Tiểu Ban Tài chính sát qui trình H.Chính tiếp hệ thống Các Tổ c/tác Các tổ c/tác XD CPĐT tại XD CPĐT tại đvị sở ngành đvị q/huyện Khối Khối Các đvị Các đvị Các đvị Viện, trường Doanh nghiệp sở ngành Q Huyện P. Xã
  10. Ban Chỉ đạo Xây dựng CPĐT của Thành phố Các đ/vị tư vấn Lãnh đạo Đ/vị được thuê PIU Hà Nội Đõn vị (Ban Quản lý dự án Phát triển CNTT-TT tại TP Hà Nội) Tổ công tác XD Doanh nghiệp CPĐT tại đơn vị thi công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản