Dự báo phát triển dịch vụ viễn thông bằng mạng nơ ron.

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
5
download

Dự báo phát triển dịch vụ viễn thông bằng mạng nơ ron.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự báo phát triển dịch vụ viễn thông bằng mạng nơ ron. Đóng góp căn bản nhất của điều khiển học là giải thích tính mục đích hay hành vi hướng đích, một đặc trưng quan trọng của trí não và sự sống bằng những khái niệm quan hệ điều khiển. Minh họa đơn giản nhất điều này là máy điều hòa, cho việc đạt và duy trì một nhiệt độ riêng có thể xem như mục đích của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự báo phát triển dịch vụ viễn thông bằng mạng nơ ron.

  1. x (t) h (t) 1 j1 x (t) h (t) 2 j2 x (t) h (t) y j (t) 3 j3  (.) + h (t) x (t) jp  i jp
  2. x0 -1 = W S (n) J0 J0 x1(n) W J1 S (n) J1 x2(n) WJ2 (n) yj (t)  j (.) S (n) J2 xp(n) WJP i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản