intTypePromotion=3

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập WTO - mục tiêu và giải pháp

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
20
lượt xem
5
download

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập WTO - mục tiêu và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bên cạnh những cơ hội khi gia nhập sân chơi lớn WTO, du lịch Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang đứng trước nhiều thử thách và áp lực to lớn. Vì vậy nghiên cứu thực hiện với mục tiêu và định hướng phát triển đã rõ, nhưng cần có những giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả nhằm xây dựng hình ảnh và thương hiệu TP.HCM điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập WTO - mục tiêu và giải pháp

Du lịch thành phố . . .<br /> <br /> DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ HỘI NHẬP<br /> WTO - MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP<br /> Nguyễn Hoàng Phương*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> <br /> Bên cạnh những cơ hội khi gia nhập sân chơi lớn WTO, du lịch Việt Nam nói chung và<br /> TP.HCM nói riêng đang đứng trước nhiều thử thách và áp lực to lớn. Mục tiêu và định hướng phát<br /> triển đã rõ, nhưng cần có những giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả nhằm xây dựng hình ảnh và<br /> thương hiệu TP.HCM điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn.<br /> Từ khóa: Cạnh tranh du lịch, hội nhập WTO<br /> <br /> TOURISM HO CHI MINH CITY INTEGRATION PERIOD WTO OBJECTIVES AND SOLUTIONSABSTRACT<br /> ABSTRACT<br /> Besides the opportunities in accession into WTO, Vietnam tourism in general and Hochiminh<br /> City in particular will have to face many challenges and huge pressures. Objectives and orientations<br /> are determined, yet there must be effective and specific implementing solutions in order to build the<br /> image of Hochiminh City - a safe, friendly and attractive destination. <br /> Key words: Tourism competition, WTO accession <br /> <br /> 1. Mục tiêu phát triển du lịch Thành<br /> phố Hồ Chí Minh đến năm 2020<br /> Ngày 20/10/2014, Bộ VHTTDL ban hành<br /> Quyết định số 3455/QĐ-BVHTTDL về việc<br /> phê duyệt Chiến lược du lịch đến năm 2020,<br /> trong đó khẳng định chiến lược hướng tới mục<br /> tiêu thu hút 10 - 10,5 triệu lượt khách du lịch<br /> quốc tế vào năm 2020, phục vụ nhu cầu của<br /> khoảng 48 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu<br /> từ du lịch đến năm 2020 tăng 18 - 19 tỷ USD/<br /> năm, đóng góp 6,5 - 7% GDP vào năm 2020.<br /> Trước đó, tại Quyết định số 2631/QĐ-TTG<br /> của Thủ tướng Chính Phủ ngày 31 tháng 12<br /> năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát<br /> triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh<br /> *<br /> <br /> đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 cũng<br /> đã nhấn mạnh du lịch là ngành kinh tế mũi<br /> nhọn cần tập trung đẩy mạnh phát triển.Theo<br /> đó, mục tiêu tăng trưởng của du lịch Thành<br /> phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2015 đạt<br /> khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, đến năm<br /> 2020 đạt khoảng 8 triệu lượt và đến năm 2025<br /> đạt khoảng 13,5 triệu lượt người.<br /> Qua đây có thể thấy, du lịch luôn được xác<br /> định là mục tiêu trọng tâm trong định hướng<br /> phát triển kinh tế nước ta hướng đến tầm nhìn<br /> 2020. Đối với sự phát triển của ngành Du lịch<br /> Tp. HCM bên cạnh việc đa dạng hóa loại hình<br /> dịch vụ, sản phẩm, nâng cao chất lượng phục<br /> vụ cần có những giải pháp nền tảng nhằm mục<br /> <br /> ThS. Tổng công ty Bến Thành, NCS. Trường đại học Kinh kế thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> 111<br /> <br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> tiêu lâu dài là cạnh tranh với những trung<br /> tâm du lịch lớn của các nước trong khu vực<br /> và là đầu tàu của ngành kỹ nghệ du lịch Việt<br /> Nam trong thời gian tới. Mục tiêu đến năm<br /> 2020 không còn xa và định hướng xây dựng<br /> hình ảnh thương hiệu “TP. Hồ Chí Minh điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn” cần<br /> có trọng tâm, gắn mọi mặt đời sống xã hội<br /> với phát triển kinh tế du lịch, đồng thời lấy<br /> du lịch làm thước đo và hiệu quả thời kỳ hội<br /> nhập. Trong đó, những giảm pháp cơ bản về<br /> trình độ nguồn nhân lực; thị trường và sản<br /> phẩm; liên kết và kênh phân phối; ứng dụng<br /> công nghệ thông tin trong quản lý và xúc<br /> tiến; giải pháp xây dựng thương hiệu, tiếp<br /> thị và truyền thông chuyên nghiệp cần được<br /> đặt lên hàng đầu.<br /> 2. Các nhóm giải pháp cho bài toán<br /> phát triển du lịch Tp. HCM<br /> Đứng trước thực trạng lượng khách quốc<br /> tế đến Việt Nam liên tục sụt giảm trong năm<br /> 2014 và 2015, trong đó du lịch Tp. HCM<br /> không đứng ngoài tình trạng chung. Bên cạnh<br /> đó, còn rất nhiều các yếu tố, nguy cơ tiềm ẩn<br /> khác cả về mặt thị trường các nước như Nga,<br /> Trung Quốc hay các mối quan hệ chính trị<br /> quốc gia có chiều hướng căng thẳng tại biển<br /> Đông, Nga – Châu Âu, cộng thêm dịch bệnh<br /> như Mers – Cov có nguồn gốc từ Trung Đông<br /> lây lan sang khu vực Châu Á, trong đó Hàn<br /> Quốc… đang là tâm kiểm thu hút sự quan tâm<br /> cả thế giới về tốc độ lây lan, nhiều khả năng<br /> sẽ ghìm giữ tốc độ tăng trưởng cả 2 chỉ số lượt<br /> khách và doanh thutrong năm 2015. Để có<br /> kịch bản cho kế hoạch lâu dài, cần có những<br /> giải pháp như sau:<br /> 2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực<br /> - Trước hết là áp dụng chính sách thu hút<br /> và sử dụng nhân tài có năng lực, được đào<br /> tạo bài bản, chuyên nghiệp cả trong và ngoài<br /> <br /> nước nhằm xây dựng nền tảng định hướng<br /> chiến lược, bền vững. Để làm được điều này<br /> cần phải có chính sách rõ ràng, minh bạch, có<br /> lộ trình phát triển để người thực sự có năng<br /> lực phần đấu và đóng góp tích cực.<br /> - Kế đến là cần xây dựng chính sách liên<br /> kết, bồi dưỡng và phát hiện nhân tài thông<br /> qua các cuộc thi chuyên đề về du lịch từ các<br /> trường Đại học, nhằm bổ sung cho đội ngũ<br /> nhân sự vốn vừa thiếu và vừa yếu hiện nay.<br /> - Cần chú trọng công tác đào tạo, tái đào<br /> tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ<br /> chốt, nhân tố kế thừa ở tất cả các vị trí công<br /> tác, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc<br /> tế, với trình độ, năng lực tương xứng với các<br /> vị trí.<br /> 2.2. Giải pháp Thị trường và Sản phẩm<br /> Để tăng năng lực cạnh tranh, công tác<br /> đánh giá và nghiên cứu sâu về thị trường,<br /> trong đó bao gồm các yếu tố thuận lợi và khó<br /> khăn của ngành, nhu cầu, thị hiếu khách hàng<br /> theo từng độ tuổi, từng mùa du lịch sẽ giúp<br /> hoạch định chiến lược cạnh tranh ngắn và<br /> trung hạn mang tính chính xác cao, từ đó có<br /> sự đầu tư hiệu quả về thời gian, tài chính và<br /> nguồn nhân lực, tránh được sự dư thừa, hay<br /> thiếu hụt do khâu nghiên cứu thị trường thiếu<br /> chuyên nghiệp mang lại.<br /> - Tổ chức thành công các sự kiện mang<br /> tầm quốc gia, sự kiện liên kết du lịch trong<br /> nước và nước ngoài nhằm làm nổi bật vị thế<br /> thương hiệu du lịch Tp. HCM.<br /> - Xây dựng được các sản phẩm mang<br /> thương hiệu, chất lượng để thu hút du khách<br /> và tạo tính dẫn dắt thị trường cả nước trong<br /> đó du lịch đường sông cần có sự tiếp tục đầu<br /> tư và có hướng khắc phục các yếu kém trong<br /> quản lý phương tiện vận tải thủy, đồng thời<br /> cần phải khai thác tối đa sự độc đáo của những<br /> con kênh vừa mới hồi sinh, gắn liền với các<br /> 112<br /> <br /> Du lịch thành phố . . .<br /> <br /> hoạt động giải trí như đua thuyền mang tính<br /> định kỳ, đây cũng là sản phẩm du lịch hấp<br /> dẫn, góp phần thu hút du khách và tuyên<br /> truyền về công tác môi trường hữu hiệu; đồng<br /> thời tiếp tục phát triển các tour chuyên đề sinh<br /> thái, làng nghề, tổ chức các cuộc thi nhằm tìm<br /> kiếm và đa dạng hóa sản phẩm lưu niệm dành<br /> cho khách du lịch và xuất khẩu.<br /> 2.3. Giải pháp liên kết và kênh phân phối<br /> Hiện nay trong xu thế hội nhập quốc tế,<br /> theo lộ trình WTO các công ty du lịch quốc tế<br /> được phép liên kết và thành lập các công ty lữ<br /> hành 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Họ<br /> đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh với doanh<br /> nghiệp lữ hành Việt Nam vốn chưa có nhiều<br /> kinh nghiệm trong cạnh tranh quốc tế, cũng<br /> như không đủ tiềm lực tài chính, khả năng<br /> điều hành đặc biệt là nguồn khách có sẵn từ<br /> thị trường các nước vào Việt Nam, vì vậy<br /> chúng ta cần:<br /> - Tăng cường phát triển các kênh phân<br /> phối (bán) mềm thông qua các website thương<br /> mại điện tử, các trang liên kết nội bộ giữa<br /> ngành du lịch và các doanh nghiệp, quảng cáo<br /> trực tuyến, SEO (onpage, offpage) nhằm tạo<br /> cơ hội tiếp cận khách hàng một cách nhanh<br /> nhất qua các công cụ tìm kiếm.<br /> - Khai thác tối đa các kênh bán mới thông<br /> qua mạng xã hội, liên kết sự kiện với hệ thống<br /> ngân hàng, cổng thanh toán, nhà bán lẻ quốc<br /> tế thông qua các chiến dịch khuyến mại hay<br /> bán hàng trực tuyến đang phổ biến và thành<br /> công ở nhiều nước trên thế giới.<br /> - Các công ty trong ngành cũng như các<br /> nhà cung cấp dịch vụ như hàng không, nhà<br /> hàng, khách sạn, điểm tham quan cần tăng<br /> cường liên kết để tạo sức mạnh tổng hợp, đủ<br /> sức cạnh với các tập đoàn lớn trong thời gian<br /> sắp tới.<br /> Trong cạnh tranh quốc tế, hệ thống liên<br /> <br /> kết càng chặt chẽ, kênh phân phối sản phẩm<br /> càng rộng càng có lợi thế cạnh tranh, vì các<br /> công ty quốc tế cần nhanh chóng chiếm thị<br /> trường và tình cảm, sự ủng hộ của người dân<br /> sở tại, rút ngắn thời gian xây dựng thị trường,<br /> xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực am hiểu văn<br /> hóa địa phương. Đó là lợi thế của các công ty<br /> trong nước cần tận dụng trong thời gian này<br /> để sớm hòan thiện và giành thị phần trước khi<br /> đối mặt với sự cạnh tranh thực sự với các nhà<br /> đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp<br /> "không khói" này.<br /> 2.4. Giải pháp Ứng dụng Công nghệ mới<br /> trong quản lý và xúc tiến thương mại<br /> Hiện nay, công nghệ thông tin góp phần<br /> rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý<br /> và kinh doanh, tiết kiệm tối đa nguồn nhân<br /> lực thông qua việc ứng dụng công nghệ mới<br /> của thế giới, vì vậy cần có sự đầu tư mạnh<br /> mẽ hơn nữa về hạ tầng công nghệ, đồng thời<br /> phát triển đội ngũ quản lý, chuyên viên công<br /> nghệ phần mềm, an ninh mạng nhằm đáp<br /> ứng yêu cầu phát triển và an toàn cho doanh<br /> nghiệp trên môi trường giao tiếp công nghệ<br /> số. Trong đó, có những công việc cụ thể cần<br /> triển khai ở cả cơ quan quản lý và doanh<br /> nghiệp bao gồm:<br /> - Xây dựng website cung cấp thông tin,<br /> bán hàng chuyên nghiệp, thân thiện và hiện<br /> đại nhằm nhanh chóng quảng bá, giới thiệu<br /> sản phẩm, dịch vụ đến du khách một cách<br /> nhanh nhất.<br /> - Ứng dụng phần mềm trong công tác<br /> quản lý, điều hành như phần mềm quản lý và<br /> đào tạo nguồn nhân sự theo định hướng phát<br /> triển, phần mềm quản lý du lịch thành phố,<br /> nhà hàng khách sạn, điểm tham quan…<br /> - Đẩy nhanh quá trình ứng dụng hoạt động<br /> tiếp thị trực tuyến và kinh doanh thương mại<br /> điện tử.<br /> 113<br /> <br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> - Xây dựng các kênh truyền thông mang<br /> tính tương tác trực tiếp với khách hàng, tìm<br /> kiếm khách hàng tiềm năng và cập nhật thông<br /> tin sản phẩm nhanh, rộng khắp, tiết kiệm nhiều<br /> chi phí đầu tư trong quảng cáo. Các kênh cần<br /> hướng đến bao gồm mạng xã hội Facebook,<br /> Twitter, Google+, Youtube,…<br /> 2.5. Giải pháp Thương hiệu, Tiếp thị và<br /> Truyền thông<br /> Cần phải có sự đầu tư mạnh mẽ trong<br /> lĩnh vực xây dựng và nâng cao giá trị thương<br /> hiệu, trước hết là tập trung vào mục tiêu “TP.<br /> Hồ Chí Minh - điểm đến thân thiện, hấp<br /> dẫn, an toàn”; nâng cao chất lượng dịch vụ<br /> trong từng lĩnh vực, có sự giám sát và đánh<br /> giá chặt chẽ chất lượng, nhằm xây dựng chỗ<br /> đứng vững chắc, sự hài lòng cao nhất của<br /> khách hàng. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ<br /> trong chăm sóc khách hàng ngày càng chuyên<br /> nghiệp và hiệu quả hơn nữa.<br /> Tham gia và tổ chức các sự kiện du lịch<br /> có trách nhiệm, phối hợp cùng cùng Tổng<br /> <br /> Cục Du lịch, các tỉnh thành nhằm tạo điều<br /> kiện xây dựng hình ảnh thương hiệu Du lịch<br /> Tp.HCM gắn bó với sự phát triển du lịch địa<br /> phương, mở rộng mối quan hệ hợp tác và điều<br /> kiện kinh doanh cho các đơn vị trong phạm vi<br /> cả nước.<br /> 3. Kết Luận<br /> Để có thể thực hiện tốt những giải pháp<br /> trên, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ<br /> quan quản lý nhà nước, đứng đầu là Sở Du<br /> lịch Tp. HCM và các doanh nghiệp trên địa<br /> bàn thành phố. Trong đó vài trò Hiệp hội Du<br /> lịch Thành phố (HTA), Sở Du lịch Tp. HCM<br /> đóng vai trò quan trọng trong chính sách liên<br /> kết giữa nhà cung cấp dịch vụ và công ty<br /> lữ hành nhằm nâng cao tính năng lực cạnh<br /> tranh, kể cả mặt bằng giá, chất lượng và trình<br /> độ quản lý, và các giải pháp cụ thể trên, có<br /> như vậy mới có thể giúp du lịch Việt Nam<br /> rút ngắn khoảng cách trong bức tranh phát<br /> triển của ngành công nghiệp "không khói"<br /> khu vực và thế giới.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Philip Kotler, Marketing Essetials.<br /> [2]. Tài liệu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Việt Nam.<br /> [3]. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định 2473/QĐ – TTg ngày<br /> 31/12/2011 phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.<br /> [4]. Quyết định số 171/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ về thành lập các Sở Du lịch và Thông tư<br /> 48/2005/TT-BNV.<br /> <br /> 114<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản