intTypePromotion=3

Du lịch Việt Nam và một số vấn đề cơ bản: Phần 1

Chia sẻ: ViHercules2711 ViHercules2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
29
lượt xem
4
download

Du lịch Việt Nam và một số vấn đề cơ bản: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Du lịch Việt Nam và một số vấn đề cơ bản: Phần 1 trình bày những chặng đường du lịch đến các địa danh nổi tiếng của Việt Nam như: Đất Quảng còn những nẻo đường du lịch, tài nguyên du lịch văn hóa xứ Quảng, ấn tượng Hội An, để sạch hóa môi trường biển, du lịch sinh thái Việt Nam, Hà Tây - điểm du lịch cuối tuần của người Hà Nội, giải pháp phát triển du lịch văn hóa ở Bà Rịa - Vũng Tàu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Du lịch Việt Nam và một số vấn đề cơ bản: Phần 1

x' -r<br /> <br /> Wm<br /> <br /> :<br /> <br /> iv<br /> <br /> mm&m I<br /> <br /> ‘•lìẵv<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNCỈ ĐẠI H()( KHOA HỌC XÃ HỎI VÀ NHẢN VÃN<br /> ĐINH TRUNG KIẾN<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐÊ<br /> VÊ DU LỊCH VIỆT NAM<br /> (In lẩn thứll)<br /> <br /> N H À XUẤT BẢ N<br /> <br /> ĐAI H Ọ C<br /> <br /> Q U Ố C<br /> <br /> G IA<br /> <br /> H À<br /> <br /> NỘ I<br /> <br /> M Ụ C<br /> <br /> L Ụ C<br /> <br /> I. N hừng c h ặ n g đ ư ờ n g du lịch<br /> <br /> 7<br /> <br /> •<br /> <br /> Đất Quảng còn những nẻo đưòng du lịch<br /> <br /> •<br /> <br /> Tài nguyên du lịch văn hóa xứ Quảng<br /> <br /> 11<br /> <br /> •<br /> <br /> Ấn tượng Hội An<br /> <br /> 13<br /> <br /> •<br /> <br /> ỉ)ế sạch hoá môi trường du lịch biển<br /> <br /> 15<br /> <br /> •<br /> <br /> Mùa xuân thăm những làng nghề<br /> <br /> 18<br /> <br /> •<br /> <br /> Làng nghê truyền thông ỏ Hà Nội Sức hấp dẫn khách du lịch từ các giá trị văn hoá<br /> <br /> 20<br /> <br /> Tiềm năng du lịch và dịch vụ du lịch<br /> ỏ Hồ Tây hiện nay<br /> <br /> 31<br /> <br /> •<br /> <br /> 9<br /> <br /> •<br /> <br /> Hà Nội với vấn đê môi trường du lịch<br /> <br /> 39<br /> <br /> •<br /> <br /> Hoạt động lừ hành với việc khai thac<br /> và bảo tồn di sản vàn hoá<br /> <br /> 45<br /> <br /> •<br /> <br /> Công viên Hà Nội với du lịch cuối tuần<br /> <br /> 50<br /> <br /> •<br /> <br /> Liên hoan du lịch Hà Nội Nhìn từ lý luận và thực tiễn<br /> <br /> 54<br /> <br /> Đảng cộng sản Việt Nam định hướng<br /> phát triển du lịch trong thời kỳ đổi mới<br /> <br /> 57<br /> <br /> •<br /> <br /> Du lịch trên quê hương vối người Việt xa xứ<br /> <br /> 62<br /> <br /> •<br /> <br /> Đê du lịch Kiên Giang vươn xa<br /> <br /> 70<br /> <br /> •<br /> <br /> Khai thác tiềm năng cho hoạt động<br /> du lịch cuối tuần ở Khoái Châu - Hưng Yên<br /> <br /> 74<br /> <br /> •<br /> <br /> 3<br /> <br /> •<br /> <br /> Du lịch sinh thái ở Việt Nam trong quá trình<br /> phát triển du lịch châu Á - Thái Bình Dương<br /> <br /> •<br /> <br /> 81<br /> <br /> Vài suy nghi vê thực trạng và giải pháp<br /> <br /> phát triển du lịch văn hoá ở Bà Rịa - Vũng Tàu<br /> •<br /> <br /> 88<br /> <br /> N h ữ n g c u ộ c h ộ i t h ả o vê d u lịc h s i n h t h á i<br /> <br /> và năng suất xanh năm 2002<br /> <br /> 97<br /> <br /> •<br /> <br /> Hà Tây - điểm du lịch cuối tuần của ngưòi Hà Nội 101<br /> <br /> •<br /> <br /> Du lịch trong nước - định hướng p hát triển<br /> chiến lược của du lịch Việt Nam<br /> <br /> 105<br /> <br /> Di tích lịch sử và tư liệu lịch sử vỏi việc<br /> phát triển du lịch Việt Nam<br /> <br /> 111<br /> <br /> Du lịch Trung Quốc - đôi điều suy nghĩ<br /> <br /> 1*22<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> II. Nguồn tài nguyên du lịch vật thể ở Hà Nam Ninh<br /> và v iệ c k h a i th á c c h o h o ạ t đ ộ n g d u lịc h<br /> <br /> •<br /> <br /> Hà Nam Ninh và nguồn tài nguyên du lịch vật thế<br /> Đất và người ở Hà Nam Ninh<br /> <br /> •<br /> <br /> Tài nguyên du lịch vật thể ở Hà Nam Ninh<br /> Tài nguyên d u lịch vật thê ở Hà N a m<br /> <br /> 129<br /> 129<br /> 132<br /> 132<br /> <br /> Chùa và núi Đọi Sơn<br /> <br /> 132<br /> <br /> Đên Trúc và Ngũ Động Sơn<br /> <br /> 136<br /> <br /> Từ đưòng nhà thơ Nguyễn Khuyên<br /> <br /> 138<br /> <br /> Kẽm trông<br /> <br /> 139<br /> <br /> Đền Trần Thương<br /> <br /> 140<br /> <br /> T à i n g u y ê n d u lịch v ậ t th ê ở N a m Đ ị n h<br /> <br /> 4<br /> <br /> 127<br /> <br /> 141<br /> <br /> Đền Trần và chùa Phổ Minh<br /> <br /> 142<br /> <br /> Phủ Giày<br /> <br /> 145<br /> <br /> Chùa Cổ Lễ<br /> <br /> 147<br /> <br /> Chùa Keo Hành Thiện<br /> <br /> 149<br /> <br /> Chùa Lương - cầu Ngói<br /> <br /> 152<br /> <br /> Các tài nguyên du lịch khác<br /> <br /> 155<br /> <br /> Tài nguyên du lịch vật thê ở N in h B ìn h<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> 156<br /> <br /> CỐ đô Hoa Lư<br /> <br /> 156<br /> <br /> Tam Cốc - Bích Động<br /> <br /> 162<br /> <br /> Núi Dục Thuý<br /> <br /> 167<br /> <br /> Nhà thờ Phát Diệm<br /> <br /> 168<br /> <br /> Vưòn quốc gia Cúc Phương<br /> <br /> 171<br /> <br /> Hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch<br /> ở Hà Nam Ninh<br /> - Hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch vật thể<br /> ở Hà Nam<br /> - Hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch vật thể<br /> ở Nam Định<br /> - Hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch vật thể<br /> ỏ Ninh Bình<br /> - Những dịch vụ du lịch tại Hà Nam Ninh<br /> Định hướng và giải pháp khai thác tài nguyên<br /> du lịch vật thể ở Hà Nam Ninh<br /> <br /> 173<br /> 174<br /> 177<br /> 180<br /> 185<br /> 188<br /> <br /> - Định hướng khai thác có hiệu quả nguồn<br /> tài nguyên du lịch vật thể<br /> <br /> 188<br /> <br /> - Những giải pháp nhằm khai thác tài nguyên<br /> du lịch vật thể ỏ Hà Nam Ninh có hiệu quả<br /> • Kết luận<br /> <br /> 193<br /> 207<br /> <br /> 111. Dào tạo<br /> nhân lực• cho du lịch Việt •Nam<br /> ••<br /> •<br /> <br /> Đào tạo cán bộ khoa học du lịch bậc đại học<br /> và sau đại học<br /> <br /> 211<br /> 213<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản