Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 1

Chia sẻ: Vi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

0
12
lượt xem
6
download

Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh gồm 118 tình huống giao tiếp trong sinh hoạt xã hội tại nước Mỹ thuộc mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội, phần 1 của cuốn sách gồm các nội dung như: Sinh hoạt gia đình, văn phòng làm việc, học đường, thư viện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 1

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON Thạc sĩ Trương Hồng Phúc - Tạ Quang Huy NH ƠN Ban biên tập TRÍ TUỆ .Q UY / ĐẠ O TP 118 Tình huống HƯ NG ĐÀM THOẠI TIẾNG AN TR ẦN ■ 10 00 B DU HỌC - CÔNG TÁC - ĐỊNH CƯ ở MỸ BỒ ID ƯỠ NG TO ÁN -L Í- HÓ A CẤ P2 +3 ( CÓ kèm CD do người nước ngoải dọc ) Míiả Xuất Sản Ỵăn Hóa Sài Gòn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON BỒ ID ƯỠ NG TO ÁN -L Í- HÓ A CẤ P2 +3 10 00 B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Í- HÓ A CẤ P2 +3 10 00 B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY ế^Meeting and seeing off guests m sến bay TO ÁN -L TìBh haốnq 01: tiễn khésh A: Thanks for coming to see me off. Cầm ơn đã ổến tiễn tôi. NG B: It’s my pleasure. ĩ just wish you didn't have Í0 leave so soon. ƯỠ Tôi rấi sung suóng. Tôi chỉ uớc m ong ỉà anh không phải về sám như vậy. BỒ ID A: Yeah, the time just flew by. ĩt seems like just yesterday that Ỉ was arriving. Vâng, đã đến g iờ băy rồi. D uờũg ũhư ngàv tô i đếũ c h ỉ m ớ i hôm qua thôi 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON B: w-ell, it was wonderful getting to know you. I'Ve enjoyed getting to be your friend. NH ƠN Thật ĩ à ĩu yệt vờ i k h i được b iế t ãữh. T ôi rấ t sung sướng k h i được ỉàm bẹn vói anh. A: Me too. You certainly know how to show someone around town. .Q UY Tôi cũng thế,\ A n h b iế t cách đ ể g iớ i thiệu cho m ộ tữ g ư ờ i về thành p h ố . TP B: I had a good time seeing the town too. You never notice all the interesting things around you unless you have to point them out to someone eise: HƯ NG ĐẠ O Tôi cũng đấ có m ộ i th ờ i gian thích th ú ẩ ể tham quan thành p h ổ ũ ầ y . A nh không bao g iờ ỉ ưu ý cấc điểm hấp dẫn chung quanh m ình trừ k h i snh phải c h ĩ chúng cho m ộ t a i đ ó khác. ẦN A: Can you say goodbye to aii the others for me? 1 wanted to see them before Ĩ left, but in the rush to get ready mere wasn’t enough time. 00 B TR A nh có thê g ở i ỉở í tạm b iệt đến tấ t cả những người khác g iù m ' tô i ổược chứ? T ôi m uốn thăm họ trước k h i ra ỔI\ ữhưng vộ i vấ quấ cho nên khống đả th ờ i gian. 10 B: No problem. Just leave It to me. Let's see, are vou all ready to go? P2 +3 K hông có vấn đề g ì. Đ ể chuyện đó cho tôi\ C húữg ta h ã y xem nào, anh đẩ chuẩn b ị tấ t cả đ ể đ i chưa? A CẤ A: Yes, I think so. Fm sure there's something Fve left behind, but there always, is. Í- HÓ Vẫng, tô i n g h ĩlà rồi. T ôi chắc rằng c ố m ộ t cái g ỉ đ ố đang còn lưu. lu yến âằng sau tôi, nhung đến ĩú c p h ả i ẩ i rồi. -L B: You have your ticket and you've checked your ỉuggage? TO ÁN A nh ẩẫ c ố vé vằ đã kiểm tra tầ ỉỉh ỉý chưa? A: Yes, yes, I've done everything. Alỉ I need to do is walk onto the plane. BỒ ID ƯỠ NG y&sg, vâng. T ôi đã thực biện xong m ọ i thứ. Tấĩ cầ điều tô i p h ả i làm bẫy g iờ đó ỉề lê n m á y hay. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON B: What time does your plane leave? : M ấy bay anh cẩt cấnh vào g iờ nào? NH ƠN A: At 8:55. I only have 20 minutes to wait They should begin boarding soon. Vào ỈÚC 8 giờ 55. Tôiphải đợi20 phát M ọi nguời nên bắt đầu lên m ấy bay sớm TP .Q UY B: Well you should have a smooth trip. It looks like it's going to be a clear day. When you get back home, call just to let me know you've arrived safe. ĐẠ O Chúc anh có m ột chuyến đ i tố t lành. D ường như hôm n a y ữ ờ ỉ th ật đẹp. L úc về đến ữhà ãnh hãy g ọ i cho tô i b iết ỉà đã đến n ơ i an toàn nhé. HƯ NG A: Sure thing. Let s say goodbye now, there’s not a lot o f time left. Thanks again for all your trouble. 1 would love to return the favor sometime. Just let me know if you can ever make it for a visit. 00 B TR ẦN Chắc chắn T ồ i. Thôi b â y g iờ chúng ta tạ m b iệ t n h é , k h ô n g c ò n n h iề u tà ờ i gian nữa đâu. M ột lần ũữa cấm ơn tấ t cả những sự lo toan cứa anh. T ôi s ế trớ ỉạ í k h i có thời gian ttiuậũ tiện. H ãy cho tô i b iết nếu anh có đến thăm ũhé. 10 B: You bet. Take carẹ. Have a safe trip. BỒ ID ƯỠ NG TO ÁN -L Í- HÓ A CẤ P2 +3 N hất định như vậy rồi. H ãy bảo trọng. Chúc m ộ t chuyến đ i tố t ỉầnh. 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

Đồng bộ tài khoản