Ebook 360 động từ bất qui tắc và 12 thì cơ bản trong tiếng Anh: Phần 1

Chia sẻ: Vi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
6
lượt xem
2
download

Ebook 360 động từ bất qui tắc và 12 thì cơ bản trong tiếng Anh: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách "360 động từ bất quy tắc và 12 thì cơ bản trong tiếng Anh" phần 1 sẽ trình bày các phương pháp vận dụng các động từ bất quy tắc một cách hiệu quả và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh như thì hiện tại, thì tiếp diễn, thì tương lai, thì quá khứ, thì hoàn thành,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook 360 động từ bất qui tắc và 12 thì cơ bản trong tiếng Anh: Phần 1

360<br /> <br /> ĐỘNGTỮ<br /> BÂT QUI TAC<br /> &CÁCH DÜNG CÁC.THli<br /> <br /> 360 ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC VÀ<br /> CÁCH DÙNG CÁC THỈ TRONG TIẾNG ANH<br /> <br /> https://sachhoc.com<br /> <br /> H it'll m ụ c Ire n M iat l)àn p ln im lim I Im \ iẹn Q u n c Ỉiỉa V ie l N iiin<br /> <br /> Tlianh Hà<br /> 360 clộiie từ bât Cjiiv lắc vù cách dùim các thì tronc: tien 12 A 11I1<br /> / îluinh I là. - II. : Rách klioa Hà Nội ; CỎI12 tv Will ho;i Hu\<br /> Hoàne. 2014. - 95lr. : 21cm<br /> ISBN 9786049117862<br /> 1. Tiens Anil 2. Độne ùrbất qui tắc 3. Ncữpháp<br /> 428.2 -dc23<br /> BKKOOIOp-CIP<br /> <br /> https://sachhoc.com<br /> <br /> 360<br /> <br /> —<br /> <br /> V<br /> <br /> ĐỘNGTừ<br /> BÂTQUI TẤC<br /> &CÁCH DÙNG CẮC THÌ<br /> <br /> n h A x u ấ t b â n b Ac h<br /> <br /> https://sachhoc.com<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản