Ebook Bát tiên đắc đạo - Phần 1

Chia sẻ: Loi K | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:459

0
10
lượt xem
5
download

Ebook Bát tiên đắc đạo - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook "Bát tiên đắc đạo" là một trong những tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc thuật lại sự tích của tám vị tiên, được dân gian truyền tụng. Tám vị thần tiên này sống ở nhiều thời đại khác nhau, ẩn cư ở Bồng Lai đảo, kết thành nhóm bạn, kéo nhau ra biển Đông Hải (Bát Tiên quá hải), giao chiến với vợ chồng lão long vương, đánh bại họ. Nội dung phần 1 của ebook trình bày từ hồi 1 đến hồi 48 của truyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Bát tiên đắc đạo - Phần 1

Table of Contents<br /> Bát Tiên Đắc Đạo - Nguyễn Đức Lân<br /> 1. Mượn long đan, người tiên giúp hiếu tử<br /> 2. Hai hàng nước mắt rồng nhỏ xuống, biển thành vũng "Ngóng<br /> Mẹ"<br /> 3. Thử đạo tám, đã ra đập "Nghênh Rồng "<br /> 4. Chịu dèm pha không chồng mà chửa<br /> 5. Sông Tiền Đường lưu truyền Long Du cổ tích<br /> 6. Nỗi cơn giận, hai rồng cướp hạt châu<br /> 7. Bàn thân phận, danh sư cứu cao đồ<br /> 8. Lào giao lên bờ phá hủy Phúc Đức<br /> 9. Nhờ trời thương, thụ phong long vương<br /> 10. Ông góa vợ gặp người đẹp<br /> 11. Giận lây sang người khác, giao long rửa hờn.<br /> 12. Văn Mỹ chân nhân hóa thân, đuối yêu nghiệt<br /> 13. Thứ lòng dạ, thiếu niên lập chí<br /> 14. Vợ chồng cùng tu đạo<br /> <br /> 15. Chồn già ngàn năm thuyết minh nhân quá.<br /> 16. Hiếu tử xuống biển thăm mẹ ốc<br /> 17. Tôn Tiên Tứ xuống biển gặp mẹ<br /> 18. Kim sơn thành cổ tích<br /> 19. vì tu tiên, không từ hiểm trở<br /> 20. Lão tổ hạ phàm cứu đời.<br /> 21. Núi Quan Nhật, thu yêu làm tôi tớ<br /> 22. Thành công thăm lão tổ<br /> 23. Nhẩy xuống hồ, hiếu tử tuẩn từ mẫu<br /> 24. Lý tiên nhân trổ phép, trừng trị dâm bạo.<br /> 25. Đọc lời kệ, Lão Quân báo nhân quả<br /> 26. Mượn xác phục hồn, biến thành Thiết Quài<br /> 27. Trổ phép tiên cứu sống Dương mẫu<br /> 28. Ồc tiên phụng chỉ lập đạo tràng<br /> 29. Bình nhiếp hồn không chứa nổi tiên thể.<br /> 30. Trả nợ cũ, vỏ ốc mở đạo tràng<br /> 31. Bạng cung đấu phép<br /> <br /> 32. Đấu phép thuật, đánh phá hồ lô<br /> 33. Ông nhà giầu bị yêu ngược đãi<br /> 34. Nhà đại hộ, thần ngưu quậy phá<br /> 35. Hà tiên cô phụng chỉ nhập thế<br /> 36. Ghẹo tiên cô, công tử mang nhục<br /> 37. Can bạo chúa, tiên cô phát thiện niệm<br /> 38. Chân tay nhanh nhẹn, chế phục mãnh thú<br /> 39. Vò rượu chúa Thiết Quài<br /> 40. Nói chuyện kiếp trước, người và thú có tình quen biết lâu đời<br /> 41. Đề phòng người Hồ, bạo chúa dựng trường thành<br /> 42. Chung Li gặp thần thú<br /> 43. Gặp lão yêu chung Ly dụng kế<br /> 44. Đất U Châu thầy trò bàn chuyện cũ<br /> 45. Pháp bảo dùng lầm, suýt gây đại họa<br /> 46. Từ quả Cầu đất, đâm ra một đầu người<br /> 47. Chồn tiên bỡn cợt Hà tiên cô<br /> 48. Thịt Khương nữ biến thành cá bạc<br /> <br /> 49. Trong động Tử Hà, tiên sư bàn nhân quả<br /> 50. Phạt bạo Chúa, bắt cưa cây lớn trong cung trăng<br /> 51. Lời thề chôn sống cuối cùng có ứng nghiệm<br /> 52. Những Việc Cũ dần dần sáng tỏ<br /> 53. Phí Trường Phòng nổi giận, khai sát giới<br /> 54. Phí Trường Phòng vâng chỉ trị quỉ<br /> 55. Để phòng hậu hoạn, thu gom thủy triều<br /> 56. Vương tiểu thư khuyên chồng tu đạo<br /> 57. Cơn gia biến, cha mẹ qua đời<br /> 58. Mang dạ sói, ác phụ hạ độc thủ<br /> 59. Mưu đoạt tiền, trước hại mạng người<br /> 60. Sấm sét ra oai, giết ác nô<br /> 61. Lý Thiết Quài thăm hỏi Huyền Châu Tử<br /> 62. Mãng xà nằm vắt ngang hai núi, thành đường đi.<br /> 63. Miếu thổ địa, cùng bàn huyền lý.<br /> 64. Vương Nguyệt Anh bày kế thăm dò phòng ngủ<br /> 65. Đông Phương Sóc bày kế hái trộm đào<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản