Ebook Con là khách quý

Chia sẻ: Huong Tra Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:308

0
55
lượt xem
4
download

Ebook Con là khách quý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Con là khách quý là một cuốn sách hấp dẫn và bổ ích, nhất là những thông tin về chăm sóc sức khỏe hay ăn uống cho bé. Ngoài ra, còn có ích cho các ông bố bà mẹ, và nhất là cho các ông bà nội ngoại của các em bé. Trên hết, cuốn sách sẽ rất cần cho các bác sỹ nhi khoa (và cả sản khoa) ở Việt Nam đọc để thay đổi cách suy nghĩ và tư vấn cho các ông bố bà mẹ ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Con là khách quý

?<br /> <br /> SiCh<br /> www.asach.com. vn<br /> <br /> ....<br /> <br /> -LA<br /> --<br /> <br /> HA<br /> 'X'�<br /> -c* GHI CHEP VE, CACH *J<br /> NGlJOI MY NUOI D8Y CON<br /> �-�<br /> <br /> -<br /> <br /> ;J� ©<br /> nha nam tMtGK>1<br /> <br /> A?<br /> <br /> Ki:lM NHUNG<br /> hien dang song cung chong va<br /> c6<br /> <br /> con<br /> <br /> gai<br /> <br /> nh6<br /> <br /> ten<br /> <br /> 6<br /> <br /> Xoai<br /> <br /> Ch icago, My. Sau khi tot n g h i e p<br /> <br /> Th;;ic s T Q uan trj k i n h doanh 6<br /> Dc;ii hoc Minnesota, c6 lam viec<br /> t;;ii mot c6ng ty tu van thuong<br /> hieu cho cac truong dc;ii hoc va<br /> t6 chuc giao d(,JC. Mang thai va<br /> sin h con trong thoi gian a My,<br /> <br /> Kam Nhung da quan sat tl ml<br /> nhCmg net uu viet trong each<br /> nguoi My nu6i dc;iy con n h6 . Cac<br /> bai vieh ve each nguoi My cho<br /> con !:In, dc;iy con ngu cua c6 tren<br /> VnExpress dUQC<br /> <br /> b;;in<br /> <br /> doc<br /> <br /> rat<br /> <br /> quan tam va ban tan soi n6i.<br /> Nh�n thay tam hCru lch Ion cua<br /> de tai nay v6i doc g i a, c6 da<br /> quyet dinh viet Con la<br /> <br /> khach quj,<br /> <br /> t6ng hop l;;ii cac quan sat va suy<br /> nghT cua minh ve each ng uoi My<br /> cham con.<br /> <br /> Trao adi v
Đồng bộ tài khoản