Ebook Đa đạng sinh học và nhận thức của người dân sống ở vùng đệm khu bảo tồn về đa dạng sinh học: Trường hợp nghiên cứu ở bản Khe Trăn, Việt Nam - Phần 1

Chia sẻ: Loi K | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
11
lượt xem
1
download

Ebook Đa đạng sinh học và nhận thức của người dân sống ở vùng đệm khu bảo tồn về đa dạng sinh học: Trường hợp nghiên cứu ở bản Khe Trăn, Việt Nam - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung phần 1 của ebook trình bày về bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu, bối cảnh chung của công tác bảo tồn tại Khe Trăn, những thông tin chung về địa bàn nghiên cứu, nhận thức của người dân về các loại đất và các nguồn tài nguyên và tính chất của các loại đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Đa đạng sinh học và nhận thức của người dân sống ở vùng đệm khu bảo tồn về đa dạng sinh học: Trường hợp nghiên cứu ở bản Khe Trăn, Việt Nam - Phần 1

Đa đạng sinh học và nhận thức của người dân<br /> sống ở vùng đệm khu bảo tồn về đa dạng sinh học:<br /> Trường hợp nghiên cứu ở bản Khe Trăn,<br /> Việt Nam<br /> Manuel Boissière • Imam Basuki • Piia Koponen<br /> Meilinda Wan • Douglas Sheil<br /> <br /> Đa đạng sinh học và nhận thức của người dân<br /> sống ở vùng đệm khu bảo tồn về đa dạng sinh học:<br /> Trường hợp nghiên cứu ở bản Khe Trăn, Việt Nam<br /> <br /> Manuel Boissière<br /> Imam Basuki<br /> Piia Koponen<br /> Meilinda Wan<br /> Douglas Sheil<br /> <br /> Người dịch:<br /> Lê Hiền<br /> Phạm Văn Vũ<br /> <br /> Thư viện quốc gia Indonesia Cataloging-in-Publication Data<br /> Boissière, Manuel<br /> Đa đạng sinh học và nhận thức của người dân sống ở vùng đệm khu bảo<br /> tồn về đa dạng sinh học: Trường hợp nghiên cứu ở bản Khe Trăn, Việt<br /> Nam/sách của các tác giả Manuel Boissière, Imam Basuki, Piia Koponen,<br /> Meilinda Wan, Douglas Sheil. Xuất bản tại Bogor, Indonesia: Trung tâm<br /> nghiên cứu rừng quốc tế (CIFOR), 2006.<br /> ISBN 979-24-4663-X<br /> 119p.<br /> CABI các từ khoá: 1. bảo tồn thiên nhiên 2. bảo tồn thiên nhiên<br /> 3. cảnh quan 4. đa dạng sinh học 5. đánh giá 6. sự tham gia của cộng đồng<br /> 7. Việt Nam      I. Mục đề<br /> <br /> © 2006 by CIFOR<br /> All rights reserved. Published in 2006<br /> Printed by Inti Prima Karya, Jakarta<br /> Bản quyền của CIFOR. Xuất bản năm 2006 In tại nhà in Inti Prima Karya,<br /> Jakarta<br /> Thiết kế bởi Catur Wahyu và Gideon Suharyanto<br /> Ảnh của Manuel Boissière và Imam Basuki<br /> Ảnh trang bìa, từ trái sang phải:<br /> - Một người dân địa phương đang làm đất gieo đậu lạc trên mảnh đất trước đây từng là ruộng<br /> lúa nước, Khe Trăn.<br /> - Một cô gái trẻ đang gánh cây keo con lên đồi để trồng.<br /> - Người dân địa phương thảo luận về tương lai của khu bảo tồn Phong Điền<br /> - Các loại đất ở Khe Trăn: đồi trọc, đất thổ cư và vườn nhà, ruộng lúa nước, và khu rừng bảo tồn<br /> <br /> Sách do Center for International Forestry Research (Trung tâm nghiên cứu<br /> rừng quốc tế) xuất bản<br /> Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang<br /> Bogor Barat 16680, Indonesia<br /> Tel.: +62 (251) 622622; Fax: +62 (251) 622100<br /> E-mail: cifor@cgiar.org<br /> Web site: http://www.cifor.cgiar.org<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> Từ viết tắt và thuật ngữ <br /> <br /> vii<br /> <br /> Lời cám ơn <br /> <br /> ix<br /> <br /> 1. Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu <br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu <br /> <br /> Các hoạt động tại bản <br /> <br /> Các hoạt động ngoài thực địa <br /> <br /> 3<br /> 3<br /> 5<br /> <br /> 3. Kết quả nghiên cứu <br /> <br /> 8<br /> <br /> 4. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bối cảnh chung của công tác bảo tồn tại Khe Trăn <br /> 4.1. Các hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn trước đây <br /> 4.2. Các chương trình của chính phủ có ảnh hưởng đến bản Khe Trăn <br /> Tóm tắt <br /> <br /> 10<br /> 10<br /> 12<br /> 14<br /> <br /> 5. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thông tin chung về địa bàn nghiên cứu <br /> 5.1. Địa bàn nghiên cứu <br /> 5.2. Người dân ở bản Khe Trăn <br /> 5.3. Vấn đề sử dụng đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên <br /> Tóm tắt <br /> <br /> 15<br /> 15<br /> 17<br /> 23<br /> 28<br /> <br /> 6. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhận thức của người dân về các loại đất và các nguồn tài nguyên <br /> 6.1. Vấn đề sử dụng đất <br /> 6.2. Tầm quan trọng của các loại đất <br /> 6.3. Tầm quan trọng của rừng <br /> 6.4. Tầm quan trọng của rừng trong quá khứ, hiện tại, và tương lai <br /> 6.5. Tầm quan trọng căn cứ vào nguồn sản phẩm <br /> 6.6. Các loại lâm sản quan trọng nhất <br /> 6.7. Những mối nguy hại đối với rừng và đa dạng sinh học <br /> 6.8. Kỳ vọng của người dân về tương lai của rừng và cuộc sống của họ <br /> Tóm tắt <br /> <br /> 29<br /> 29<br /> 31<br /> 32<br /> 34<br /> 36<br /> 37<br /> 41<br /> 43<br /> 45<br /> iii<br /> <br /> iv  |  Mục lục<br /> 7. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tính chất của các loại đất <br /> 7.1. Phương pháp lập ô điều tra ở các loại đất <br /> 7.2. Phương pháp thu thập và nhận diện mẫu thực vật <br /> 7.3. Sự đa dạng của các loài thực vật <br /> 7.4. Cấu trúc lâm phần <br /> 7.5. Các loài đang bị đe doạ <br /> Tóm tắt <br /> <br /> 46<br /> 46<br /> 48<br /> 51<br /> 53<br /> 55<br /> 58<br /> <br /> 8. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kiến thức về dân tộc thực vật học <br /> 8.1. Vấn đề sử dụng các loài thực vật <br /> 8.2. Các loài đa dụng <br /> 8.3. Vấn đề sử dụng các loài cây gỗ <br /> 8.4. Vấn đề sử dụng các loài cây phi gỗ <br /> 8.5. Rừng là nguồn cung cấp các loài thực vật hữu ích <br /> 8.6. Các loài có công dụng không thể thay thế được <br /> 8.7. Lưu ý về tiềm năng sử dụng của một số loài <br /> Tóm tắt <br /> <br /> 59<br /> 59<br /> 61<br /> 62<br /> 62<br /> 64<br /> 65<br /> 66<br /> 66<br /> <br /> 9. Nhận thức của người dân về công tác bảo tồn <br /> <br /> Tóm tắt <br /> <br /> 67<br /> 70<br /> <br /> 10. Kết luận và khuyến nghị <br /> <br /> 10.1. Kết luận <br /> <br /> 10.2. Khuyến nghị <br /> <br /> Tài liệu tham khảo <br /> <br /> 71<br /> 71<br /> 75<br /> 77<br /> <br /> Phụ lục <br /> 1. LUVI (giá trị trung bình) của các loài thực vật quan trọng dựa trên các<br /> <br /> hạng mục sử dụng khác nhau (kết quả dựa vào hoạt động đánh giá bằng<br /> <br /> phương pháp cho điểm của bốn nhóm) <br /> 2. LUVI (giá trị trung bình) của các loài động vật quan trọng dựa trên các<br /> <br /> hạng mục sử dụng khác nhau, kết quả dựa vào hoạt động đánh giá bằng<br /> <br /> phương pháp cho điểm của bốn nhóm <br /> 3. Tên thực vật, họ, và tên địa phương của các mẫu thu thập được trong và<br /> <br /> ngoài các ô điều tra, dựa trên hạng mục sử dụng <br /> <br /> 79<br /> <br /> 79<br /> <br /> 83<br /> 84<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản