Ebook Giúp con phát triển ngôn ngữ: Phần 2

Chia sẻ: Sony Sony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
6
lượt xem
2
download

Ebook Giúp con phát triển ngôn ngữ: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1 của ebook giúp con phát triển ngôn ngữ: Phần 2 tiếp tục trình bày các câu chuyện có thật trong cuộc sống mà các bậc phụ huynh gặp phải trong vấn đề nuôi dạy con như: Những điều tuyệt đối không được nói với trẻ, dạy con bằng danh từ vốn có, mở rộng thế giới của trẻ bằng ngôn ngữ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Giúp con phát triển ngôn ngữ: Phần 2

CHVONG 4<br /> <br /> NH UNG E> I EU Tuvi;T E>OI<br /> KH ONG E> VQC NO i VOi T R E<br /> <br /> 4.26<br /> <br /> -<br /> <br /> N u 6 i d�y con th�t vat va<br /> <br /> Hay tq.o cha m tnh khoang thoi gian r6i de nem<br /> trai Sl) vat VQ d6.<br /> <br /> "6 v6i con 24/24 chac t6i stress mat ! " .<br /> "Thinh thoang toi cling muon t?m x a con de c6<br /> thoi gian ranh r6i cho minh".<br /> Xem vi�c nuoi d?y con la vat va, c6 le van de l?i<br /> nam 6 phia nguoi m� cling nen.<br /> Qua vat va, qua cang thang. Neu hie nao nguoi<br /> m� cling n6i ra dieu d6 thi phai chang con tre se<br /> cam nh�n dUQC rang<br /> <br /> Sl]<br /> <br /> ton t?i cua minh gay cang<br /> <br /> thang cho m�? Tat nhien c6 the tre chua the hieu ro<br /> rang loi m� n6i den the, nhung nhung bieu lo bat<br /> an, buon chan, m�t m6i cua m� chang phai se dan<br /> <br /> G ! U P CON PHAT T RIEN NGON NGV<br /> <br /> dan khien tre bi b6i r6i hay sao? Phai cat dut vong<br /> tuan hoan xau luan quan nay 6 mot ch6 nao d6.<br /> Nho vao each m� con gan gui nhau, each m� xay<br /> d\lng S\1 tin tu6ng trong tre nen du khi trong nha<br /> chi c6 2 m� con di nua cling c6 rat nhieu vi�c c6 the<br /> cling lam voi nhau duqc. Ke ca cong vi�c. Toi van<br /> luon nghi rang: Th"1t la may man khi luc nao cling<br /> duqc 6 ben Hiro ! Bai<br /> <br /> vi<br /> <br /> thoi gian c6 the ben cc;mh<br /> <br /> con suot 24/24 nhu v"1y rot cuoc cling c6 gioi h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản