Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

Chia sẻ: Sajhkjd Kajshdk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:160

0
437
lượt xem
171
download

Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin giới thiệu những nội dung cơ bản nhất. Từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan điểm mới nhất về kinh tế được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua. Vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế cá thể... đến các quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân... tất cả được hệ thống hóa, cô đọng trong 101 câu hỏi kèm theo phần giải đáp được giới thiệu rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

    CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

    Đồng bộ tài khoản